Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1400    Rumi: 24 Teszrin-i Sani 1437    Listopad: 30
3 DŻEMAZIL-EWWEL 1443

7
GRUDZIEŃ
2021
Wtorek

341. dzień roku, Zostało dni : 24
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

Kochajcie dobro, dobro czyniących!