Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1400    Rumi: 23 Teszrin-i Sani 1437    Listopad: 29
2 DŻEMAZIL-EWWEL 1443

6
GRUDZIEŃ
2021
Poniedziałek

340. dzień roku, Zostało dni : 25
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

Do muzułmanów nie należy ten, kto nie interesuje się ich cierpieniami.