Untitled Document

NASZA RELIGIA I INNE - Ewangelia Barnaby - 2

„Bóg (Allah), w którego obecności jest mój duch, jest żywy. Nie jestem Mesjaszem, który jest oczekiwany przez cały świat, o którym został poinformowany Prorok Abraham przez Boga (Allaha), który przyjdzie z jego pokolenia. Potem, gdy opuszczę świat, to szatan będzie przekonywać wszystkich o tym, że ja jestem Bogiem lub synem Boga. Te przeklęte intrygi od nowa odżyją. Moje słowa i wiara zostaną do tego stopnia zmienione, że pozostanie prawidłowo wierzących 30 osób albo nikt. Wtedy to Bóg zlituje się nad ludźmi i ześle prawdziwego Mesjasza, Swojego Proroka, dla którego On wszystko stworzył. Ten Prorok przyjdzie z południa. Będzie posiadał wielką moc. Powali bożki, zlikwiduje bałwochwalstwo, da koniec panowaniu szatana nad ludźmi. Wybawienie Boga dotrze razem z nim do wierzących i ci, którzy uwierzą w jego słowa, zostaną obdarzeni przeróżnymi darami.” (z rozdz. 96)

„Na pytanie jasnowidza: Jakie imię będzie nosił ten Mesjasz, o którym mówisz i jakie są znaki jego przyjścia? Jezus odpowiedział w ten sposób: Piękność imienia Mesjasza jest warta podziwu. Gdy Bóg (Allah) stworzył Jego ducha, to obdarzył Go tym imieniem i gdy osadził Go w niebiańskim przepychu, to powiedział: Poczekaj, Ahmed! Ze względu na Ciebie stworzę Raj, świat i wiele stworzeń. Sprezentuję je Tobie. Kto Ciebie będzie cenił, tego Ja będę cenił. Kto będzie Ciebie przeklinał, ten będzie przeze Mnie przeklęty. Ja Ciebie wysyłam na ziemię jako Mojego Proroka, ratownika (wybawcę). Twoje słowa będą tylko prawdą. Ziemia i niebo może zniknąć, jednak Twoja wiara będzie nieskończona. Jego świętym imieniem jest imię Ahmed. Na to zebrany wokoło Jezusa lud podnosząc głos zaczął wołać: Ej, Ahmed(Muhammed), szybko przyjdź, by uratować świat!” ( z rozdz.97)

„Bracia! Ja jestem stworzony tak jak i wy z ziemi. Tak jak i wy chodzę po ziemi. Bądźcie świadomi swoich grzechów i wyrażajcie skruchę! Moi kochani Bracia! Szatan przy pomocy żołnierzy rzymskich oszuka was mówiąc o mnie, że ja jestem synem Boga (Allaha). Pomyślcie o Rzymianach, którzy zostali przeklęci przez Boga (Allaha), ponieważ czcili oni fałszywym, zmyślonym bożkom i nie uwierzcie im, bo też zostaniecie przeklęci przez Boga (Allaha).” ( z rozdz.128) W tym fragmencie (rozdz.136) podane są najpierw wiadomości na temat Piekła i potem opisane jest, jak Prorok Muhammed (niech pokój będzie z nim) uratuje swoją wspólnotę religijną przed Piekłem.

„Na pytanie Apostołów: Czy możesz nam opisać Proroka, o którego przyjściu głosisz? odpowiedział Jezus z wielką radością: Na imię mu Ahmed. Gdy przyjdzie on, jeśli nawet od długiego okresu czasu nie padał deszcz, to drzewa wydadzą owoce. W jego czasach ludzie będą mieli wiele możliwości do czynienia dobrych uczynków. Miłosierdzie Boga będzie tak wielkie jak padające na nich obfite deszcze.” (z rozdz.163)

O ostatnich dniach życia Jezusa Ewangelia Barnaby podała następujące wiadomości w rozdz. 215-222: „Gdy żołnierze rzymscy weszli do domu, by schwytać Jezusa, to czterech wielkich Archaniołów: Gabriel, Michał, Rafał i Uriel na rozkaz Wielkiego Boga (Allaha) schwytali go i przez okno wynieśli do nieba. W tym samym czasie żołnierze rzymscy złapali przewodniczącego im Judasza wołając: Ty jesteś Jezusem. Pomimo wszystkich zaprzeczeń, wołania, błagania ciągnąc zaprowadzili go na krzyż i powiesili. Później Jezus (niech pokój będzie z nim) ukazał się swojej matce i Apostołom. Do Marii zwrócił się: Matko widzisz, że nie zostałem ukrzyżowany. Na moim miejscu zdrajcę Judasza powieszono na krzyżu i on umarł. Wystrzegajcie się szatana! Podając fałszywe wiadomości będzie on robił wszystko, żeby oszukać świat. Czynię was świadkami tego, co widzieliście i usłyszeliście. Potem modlił się do Wielkiego Boga, by chronił wierzących i naprowadził grzesznych na prawidłową drogę. Na koniec zwracając się do Apostołów powiedział: Dary i miłosierdzie Wielkiego Boga niech będą razem z wami. Potem czterech wielkich Aniołów na oczach Apostołów i Jego matki ponownie wznieśli go do nieba.”

Jak widać Ewangelia Barnaby informuje o przyjściu ostatniego Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) 600 lat przed jego przyjściem. Mówi o tym, że Bóg (Allah) jest jeden i zaprzecza istnieniu trójcy.

Europejskie encyklopedie na temat Ewangelii Barnaby informują w ten sposób: „Rękopis zwany Ewangelią Barnaby został napisany w XV wieku przez Włocha, który przeszedł na Islam, jest zmyśloną księgą.” Cdn.