Untitled Document

IBADET - Miejsca awret i zakrywanie się kobiet

Miejsca awret nazywa się miejsca ciała, które odsłaniać, pokazywać i patrzeć na nie innym jest zakazane (haram). Miejsca awret mężczyzn są od pępka do poniżej kolan. Kolana również należą do awret. Jeśli miejsce to będzie odsłonięte w czasie salatu, to nie zostanie on zaakceptowany. Wykonując salat sunną jest, aby mężczyźni okrywali inne części ciała (ręce, głowę) i stopy (zakładając skarpetki). W przypadku, gdy będą one odsłonięte, to salat będzie mekruh.

U kobiet wg czterech mezhebów do awret należą wszystkie miejsca poza wewnętrzną częścią dłoni i twarzy, zewnętrzna część dłoni, przedramiona, włosy, stopy należą też do awret. Zasłonięcie tych miejsc należy do fard. Jeśli jedna czwarta jakiegokolwiek miejsca awret zostanie odsłonięta w czasie jednego rukn, to salat będzie nieważny. Jeśli odkryte zostanie mniej, to salat nie zostanie unieważniony, jednak stanie się mekruh. Jeśli materiał jest na tyle cienki, że widoczny jest kształt ciała albo jego kolor, to uznaje się jakby go w ogóle nie było.

Dla kobiet poza salatem będąc samotnie fard jest okrywać część ciała pomiędzy pępkiem, a kolanami, wadżib jest okrywać plecy i brzuch, a okrywanie innych części ciała należy do edeb.

Rasulullah (sallallahu alejhi we sellem) rzekł: „Oczy tego, który patrzy z pożądaniem na obcą kobietę zostaną wypełnione ogniem i wrzucony zostanie do Piekła. Ramiona tego, kto podaje rękę obcej kobiecie, zostaną obwiązane wokół jego szyi i w takim stanie zostanie wtrącony do Piekła. Ci, którzy rozmawiają bez potrzeby z pożądaniem z obcymi kobietami, to pozostaną w Piekle tysiąc lat za każde słowo.” Inny z hadisów głosi: “Patrzenie na żonę sąsiada lub przyjaciela jest dziesięciokrotnie większym grzechem niż patrzenie na obce kobiety. Patrzenie na zamężne kobiety jest tysiąckrotnie większym grzechem niż patrzenie na panny.

Podobnie jest i z grzechem cudzołóstwa.” [ Riyad-un-nasihin ]

Rasulullah (sallallahu alejhi we sellem) rzekł:

„O Ali! Nie odsłaniaj swoich ud, nie patrz też na uda zmarłych ani żywych, na niczyje!”

„Nie odsłaniajcie swoich miejsc awret, ponieważ obok was znajdują się ci, którzy nie odłączają się od was ani na chwilę. Odczuwajcie przed nimi wstyd i okażcie im szacunek.” [ Są to aniołowie Hafaza. ]

„Zasłaniajcie swoje miejsca awret. Nie pokazujcie ich nikomu poza swoimi małżonkami i brankami. Będąc sami również czujcie wstyd przed Allahem!”

„Niech Allah przeklnie mężczyzn, którzy upodabniają się do kobiet i kobiety upodabniające się do mężczyzn!”

„Jeśli ktoś widząc piękno jakiejś dziewczyny natychmiast odwróci od niej wzrok, to Allahu teala obdarzy go nagrodą za dobry uczynek nowego ibadetu, którego smak odczuje natychmiast.”

„Niech Allah przeklnie tego, kto odsłania swoje miejsca awret i patrzy na miejsca awret innych!”

„Upodabniający się do jakiegoś ludu staje się jednym z nich.” Znaczy więc, że ten, kto upodabnia swój charakter, czynności albo ubrania do innych, staje się jednym z nich. Ci, którzy podążają za modą, zwyczajami niewierzących, nazywają to, co zakazane sztuką, a tych, co popełniają to, co zakazane, artystami, powinni wziąć przestrogę z tego hadisu szerif, przerazić się i obudzić.

Mężczyzna również nie powinien patrzeć na miejsca awret mężczyzny, a kobieta kobiety. Jak zakazane (haram) jest patrzeć mężczyznom na miejsca awret kobiet, a kobietom na miejsca awret mężczyzn, tak i zakazane jest mężczyznom patrzeć na awret mężczyzn, a kobietom na awret kobiet. Miejscem awret mężczyzn w stosunku do kobiet i mężczyzn jest miejsce pomiędzy pępkiem a kolanami. Miejscem awret kobiet w stosunku do kobiet jest to samo miejsce, a w stosunku do mężczyzn całe ciało poza dłońmi i twarzą. Zakazane jest również patrzenie bez pożądania na miejsca awret kobiet.

Mężczyźni i kobiety, którzy wychodzą na zewnątrz z odsłoniętymi miejscami awret i patrzą na awret innych, będą paleni w silnie rozgrzanym ogniu Piekła.

Chory leżąc nago pod kołdrą mając głowę schowaną pod nią, jeśli wykona salat wykonując tylko ruchy, to wykona go nago. Wolno mu będzie go wykonać, gdy wyciągnie głowę spod kołdry będąc przykrytym kołdrą.

Mężczyźnie, który jest pewien, że nie odczuje pożądania patrząc na jedną z osiemnastu kobiet, które jest mu wiecznie zakazane poślubić, dozwolone jest patrzeć na jej głowę, twarz, szyję, ręce, część nóg poniżej kolan. Nie jest jednak dozwolone mu patrzeć na piersi, pachy, uda, kolana i plecy.

Dzieci wujka, ciotki, stryjka, stryjenki są dla kobiety jak obcy mężczyźni. Szwagier również jest obcym mężczyzną. Zakazane jest z nimi rozmawiać, żartować i przebywać sam na sam w jednym miejscu. Mężczyznom również zakazane jest rozmawiać z córkami wujka, stryjka, ciotki, stryjenki, ze szwagierką i bratową.

Mężczyzna aż do śmierci nie może ożenić się z określonymi osiemnastoma kobietami. Może z nimi rozmawiać i przebywać w osobnym miejscu. Kobieta również nie może wyjść za określonych osiemnastu mężczyzn.