Untitled Document

W TYM MIESIĄCU - Miesiąc Szaban

Szaban jest drugim miesiącem, który nasza religia obdarzyła wartością. Allahu teala miesiąc Szaban uczynił specjalnym dla naszego Proroka. Jest to miesiąc, kiedy wzrasta dobro, zachodzi urodzaj, opuszcza się błędy, grzechy zostają zasłonięte. Tego miesiąca powinno się wypowiadać dużo salewat szerife naszemu szanownemu Prorokowi.

Nasz szanowny Prorok darzył wielką wartością miesiąc Szaban i tak się modlił: „Ja Rabbi, pobłogosław nam miesiąc Redżeb i Szaban i doprowadź nas do Ramadan.”

Szanowna Aisze powiedziała:

„Nie widziałam w żadnym innym miesiącu Resulullaha, by tak dużo pościł, jak w miesiącu Szaban. Czasami nawet cały Szaban spędzał na poście.” (Buhari)

Gdy spytano się Resulullaha, dlaczego tak dużo pości w miesiącu Szaban, to odpowiadał:

„Szaban jest tak cnotliwym miesiącem, ludzie jednak nie uważają na to. W tym miesiącu czyny zostają przedstawione Stworzycielowi. Zaś ja chcę, żeby moje czyny zostały przedstawione, gdy ja poszczę.” (Nesai)

„Temu, kto w miesiącu Szaban trzy dni pości, Allahu teala przygotuje miejsce w Raju.” (Ej, Ogul Ilmihali)

„Szaban szerif jest specjalnym dla mnie miesiącem. Allahu teala mówi ze swoją wielką wzniosłością do aniołów z Arszu: Moje anioły! Czy zobaczyliście, jak moi słudzy, mój ukochany (Habib) szanują i podporządkowują się temu miesiącowi. Ze względu na moje poważanie i wielkość Ja im wybaczyłem, udzieliłem im przebaczenia.” (Hadis-i szerif-Gunjet-ut-Talibin)

Noc Berat jest piętnastej nocy miesiąca Szaban, tzn. po czternastym dniu następująca noc.