Untitled Document

ŚWIĘTY KORAN - Największy z cudów - 5

W takim razie, czy można pomyśleć, że ten, kto nie potrafi czytać i pisać, wychowywał się i żył w bardzo zacofanym środowisku, odkrył i przedstawił tak bardzo znaczące prawdy naukowe? Oczywiście, że tak nie pomyśli. W takim razie też nie ma możliwości, by można było przyjąć, że Święty Koran został napisany przez Muhammeda (alejhisselam). Księga informująca nas przed 1400 laty o prawdach, które uzyskano dzisiaj po wielu staraniach, może być tylko Księgą Allahu teala. Tak ogromnej mocy nie posiadają ludzie. Posiada ją tylko Allahu teala. Jesteśmy przekonania, że każdy, kto z uwagą przeczyta powyżej napisane szczegóły, podobnie będzie wierzył. Nie wierzenie w to jest fanatyzmem, uporem i zacofaniem. Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) rozpowszechniając wersety ze Świętego

Koranu przekazywał tylko słowa objawione Mu przez Allahu teala, uczył się ich razem z innymi ludźmi.

Teraz zajmiemy się drugim tematem, który wskazuje na to, że św.Koran jest rzeczywiście największym cudem, tj. stylem jego wypowiedzi.

Jeśli Święty Koran zbada się przy pomocy komputera, który jest dzisiaj w wieku cywilizacji używany przez ludzi, to stwierdzi się, że Święty Koran został oparty na trudnej do zrozumienia przez rozum ludzki ogromnie ważnej zasadzie matematycznej. Wynik jest tak ważny i zaskakujący, że można stracić rozum. Ten wynik można tylko uznać za cud Allahu teala.

Zajmiemy się teraz trochę tym, w jaki sposób Święty Koran został objawiony i co zostało naszemu Prorokowi (alejhisselam) podczas tego objawienia powiedziane, ponieważ jest to związane z formą stylu Święty Koranu, który nie został objawiony wg dzisiejszego porządku i kolejności. Pierwszą objawioną surą była sura Alak. Prorokowi Muhammedowi (sallallahu alejhi we sellem) po raz pierwszy zostało objawione 5 wersetów z sury Alak. Ich sens jest taki: „Ej, Muhammed, w imię Allaha, który wszystko stworzył, czytaj! On to stworzył człowieka ze skrzepniętej krwi (alak). Czytaj, Allah jest właścicielem wielkiej mocy. On nauczy używania pióra, ludzi nauczy tego, czego nie wiedzą.”

Powyżej napisaliśmy, jak bardzo się przestraszył Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) i zaniepokoił, gdy zostało Mu zesłane objawienie. Nigdy nie pomyślał o tym, że Allahu teala obdarzy go tak wielkim i znaczącym obowiązkiem, jakim jest głoszenie nowej religii. O tym, że sam on siebie nie orzekł Prorokiem, jak chrześcijanie wielokrotnie uważali i jak wielka była rola, którą obdarzył go Allahu teala i że nie miał żadnego pojęcia o trudnościach, jakie będzie musiał znieść, zostało poinformowane w surze Muzzammil w wersetach 1-5 w tym sensie: „Ej, zasłonięty okryciem Muhammed! Wstań w środku nocy, jeśli chcesz, to trochę później, jeśli chcesz, to trochę wcześniej, na pewien okres czasu i recytuj Koran, tak jak się go słyszy. Naprawdę my tobie damy trudną do spełnienia rolę.” Jak trudna była ta rola, można z tego wywnioskować, że zyskał Muhammed alejhisselam wielu wrogów, gdy zaczął ogłaszać Islam. Pomimo wielkich starań w szóstym roku Islamu w dniu przyjęcia Islamu przez Omera (radijallahu anh) liczba wierzących wynosiła (wg książek Madaricz i Zarkani) 56 osób, w tym 45 mężczyzn i 11 kobiet. Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) jednak nie zraził się tym, ponieważ był bardzo uczciwym, bardzo czystym, bardzo wspaniałym człowiekiem i świadomym wielkości obowiązku danego mu przez Allahu teala, znosząc cierpliwie te wszystkie niebezpieczeństwa i trudy spełnił tą świętą rolę z powodzeniem. cdn.