Untitled Document

ŚWIĘTY KORAN - Największy z cudów - 4

Zbadajmy teraz informacje dotyczące końca świata. Naukowcy nauk ścisłych mówią: „Koniec świata na pewno przyjdzie. I tak, we wszechświecie niektóre planety rozbijając się znikają. Według naszych badań świat po jakimś czasie, którego my nie jesteśmy w stanie obliczyć, straci równowagę i zostanie całkowicie rozbity.” Ten temat Święty Koran opisał przed 1400 laty. W surze Al-Zilzal w wersecie 2-3 napisane jest w tym sensie: „Wtedy, gdy powierzchnia ziemi strasznie się zatrzęsie i w niej to, co się znajduje (skarby i umarli) wydobędą się na zewnątrz…” W surze Al-Mumin w 13.wersecie głoszone jest w tym sensie: „On jest Tym, który pokazuje wam (świadczące o Jego istnieniu i Jego jedności) wersety, cuda i wam zsyła z nieba dzienne racje żywności. Z tych wersetów, znaków wezmą przestrogę tylko ci, którzy wierzą w Allahu teala.”

Mówi się często, że zwrot „zsyła z nieba dzienne racje żywności” może wskazywać na słodką substancję zwaną manną zesłaną z nieba Mojżeszowi (alejhisselam) i jego ludowi, gdy zbłądzili oni na pustyni i która także dzisiaj rośnie na terenach bezwodnych. Jednak to wyjaśnienie jest błędne. W księgach komentujących Święty Koran część wersetu „wam zsyła z nieba dzienne racje żywności” jest w ten oto sposób wyjaśniana „Allahu teala zsyła wam z nieba deszcz i inne opady (śnieg, wilgotności), które są powodem dziennych racji żywności.” Allahu teala rzeczywiście zsyła nasze dzienne dawki żywności z nieba. Ten temat krótko opiszemy. Dzisiaj najwięksi uczeni nauk ścisłych wyjaśniają, że białka, proteiny powstały na świecie w ten sposób: „W deszczowe dnie pioruny i błyskawice doprowadzają w powietrzu do połączenia się tlenu z azotem i tak powstaje bezbarwny azot monoksyd. Ten gaz ponownie łącząc się z tlenem zamienia się w pomarańczowego koloru azot dioksyd. Z drugiej strony ponownie wskutek błyskawic i grzmotów i znajdującej się w powietrzu wilgotności i azotu powstaje amoniak. Zaś azot dioksyd pod wpływem wilgotności zamienia się w kwas saletrowy. Tym razem kwas saletrowy łącząc się wraz ze znajdującym się w powietrzu z azotem dioksydem doprowadza do powstania kwasu amoniakowego i sody amoniaku. W ten sposób powstają sole (natrium chlorid), które z deszczami spadają na ziemię. Na ziemi te sole łączą się z solami wapnia znajdującymi się w glebie doprowadzając do powstania sody wapnia, która będąc pobierana przez rośliny jest powodem ich rośnięcia. W ciałach ludzkich i zwierzęcych, które spożywają te rośliny, stają się one proteinami (do nich należą białka) i potem są spożywane przez ludzi w postaci mięsa, mleka i jajek tych zwierząt.” W takim razie dzienne dawki żywności, jak informuje Święty Koran, zostają zesłane z nieba.

Powyższe wiadomości piszemy jako odpowiedź tym, co mówią, że „w Świętym Koranie zawarte informacje nie są zgodne z wiedzą nauk ścisłych.” Uczeni islamscy, specjaliści w nauce komentowania Świętego Koranu wyjaśnili wersety Koranu zgodnie z wiedzą nauk ścisłych ich czasów. My tutaj chcieliśmy pokazać, że Święty Koran jest zgodny z naukami ścisłymi w każdym wieku, a także zgodny z najnowszymi odkryciami. Każdy werset Świętego Koranu posiada różnorodne, a nawet nieskończone znaczenia. Jak wszystkie właściwości Allahu teala są nieskończone, tak i właściwości Jego słowa są nieskończone. Te wszystkie znaczenia zna tylko właściciel Świętego Koranu tj. Allahu teala. Większość tych znaczeń oznajmił Swojemu Prorokowi Muhammedowi (sallallahu alejhi we sellem). Błogosławiony Prorok te, które uznał za odpowiednie, przekazał swoim towarzyszom tj. Sahabi. Jesteśmy przekonani, że podane przez nas wiadomości są tylko kilkoma kroplami w morzu znaczeń Świętego Koranu.

Jeśli my teraz spytamy się wszystkich uczonych nauk ścisłych: „Czy mógłby ten, kto nie potrafi pisać i czytać, przed 1 400 laty dojść do tych prawd?”, to dadzą nam odpowiedź: „Czy to jest w ogóle możliwe? Dzisiaj by dojść do tych prawd, ludzie przeczytali wiele książek, dokonali niezliczonych badań i dopiero po wiekach doszli do tego. By móc dokonać tych badań należy latami studiować, założyć wielkie laboratoria, przygotować i używać czułe przyrządy.” cdn.