1- Nemâzı ilk vaktinde kılmak

Süâl: İşlerimin çokluğu sebebiyle, nemâzı son vaktinde kılmak caiz midir?

CEVÂB:

Câizdir.

Abdüllah ibni Ömer “radıyallahü anhümâ” haber veriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Nemâzlarını vakitleri gelince hemen kılanlardan Allahü teâlâ râzı olur. Vakitlerinin sonunda kılanları da afv eder.) Bu hadîs-i şerîfi Tirmüzî “rahime-hullahü teâlâ” bildirdi.

(Künûz-üd-dekâık)da yazılı ve Hâkimin ve Tirmüzînin bildirdikleri hadîs-i şerîfde, (İbâdetlerin en kıymetlisi, evvel vaktinde kılınan nemâzdır) buyuruldu.

Abdüllah ibni Mes’ûd “radıyallahü anh” diyor ki, Allahü  teâlânın en çok hangi ameli sevdiğini Resûlullahdan “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” sordum: (Vaktinde kılınan nemâz) buyurdu. Ba’zı hadîs-i şerîflerde ise, (Evvel vaktinde kılınan nemâzı çok sever) buyurulmuşdur.

Nemâzı vaktin evvelinde kılmalı, gevşeklik yapmamalıdır.

Nemâz, işlerimizi, kazancımızı aksatıyor. Bilhassa öğle ve ikindi nemâzlarında abdest almak ve nemâz kılmak zordur, diyenler var. Bunların bu sözleri yersizdir. Çünkü  bütün medenî memleketlerde ve her  iş yerinde öğle zamanında en az bir sâat, yemek zamanı ayrılmışdır. Bu zamanda abdest almak ve nemâz kılmak için, onbeş dakika kâfîdir. İkindi zamanında ise, öğle abdesti ile, beş veyâ on dakika içinde nemâzını kılmak mümkündür. 

2- Nemâzı geciktirmek.

 Süâl: Evinde nemâzı yalnız kılan kimse, nemâzları müstehab olan vakitlerinde mi kılmalı? Sabâh nemâzını câmi’de cemâ’atle kılındığı vakte kadar geciktirmek uygun olur mu?

CEVÂB:

Bu gecikdirmeler, hep cemâ’at ile kılanlar içindirEvinde yalnız kılan, her nemâzı vakti girer girmez kılmalıdır.

TÜRKİYE TAKVİMİ
VAKİT HESÂBLAMA HEY’ETİ BAŞKANLIĞI
E-posta adresimiz: bilgi@turktakvim.com