Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1398    Rumi: 20 Teszrin-i Sani 1435    Listopad: 26
6 REBI'UL-AHIR 1441

3
GRUDZIEŃ
2019
Wtorek

337. dzień roku, Zostało dni : 28
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

W domu bez dzieci nie ma obfitości.