Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1398    Rumi: 03 Teszrin-i Ewwel 1435    Hyzyr: 164
17 SAFER 1441

16
PAŹDZIERNIK
2019
Środa

289. dzień roku, Zostało dni : 76
10. miesiąc, 31 dni, 42. tydzień
-

Chwalić się popełnionym grzechem jest gorsze od popełnienia tego grzechu.