Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1397    Rumi: 23 Teszrin-i Sani 1434    Listopad: 29
28 REBI'UL-EWWEL 1440

6
GRUDZIEŃ
2018
Czwartek

340. dzień roku, Zostało dni : 25
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

Do muzułmanów nie należy ten, kto nie interesuje się ich cierpieniami.