Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1397    Rumi: 27 Teszrin-i Ewwel 1434    Listopad: 2
1 REBI'UL-EWWEL 1440

9
LISTOPAD
2018
Piątek

313. dzień roku, Zostało dni : 52
11. miesiąc, 30 dni, 45. tydzień
-

Spośród ludzi najbliższym Allahowi jest ten, kto posiada najwięcej cech pięknego charakteru.