Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1396    Rumi: 30 Wrzesień 1433    Hyzyr: 161
23 MUHARREM 1439

13
PAŹDZIERNIK
2017
Piątek

286. dzień roku, Zostało dni : 79
10. miesiąc, 31 dni, 41. tydzień
-

Święty Koran komentujący według swojego mniemania stanie się niewierzącym