Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1395    Rumi: 06 Maj 1433    Hyzyr: 14
23 SZABAN 1438

19
MAJ
2017
Piątek

139. dzień roku, Zostało dni : 226
5. miesiąc, 31 dni, 20. tydzień
-

Ramadan jest miesiącem urodzaju. Tego miesiąca Allahu teala grzechy wybaczy, przyjmie modlitwy. Przestrzegajcie prawa tego miesiąca! Tylko ci, co pójdą do Piekła, są pozbawieni miłosierdzia tego miesiąca.