Untitled Document

ITIKAD - Czy w Islamie istnieje filozofia - 3

Wyznawcy behaizmu

Ich przewodnikiem był Pers Elbab Ali. Siebie samego nazywał lustrem i mówił, że w tym lustrze można zobaczyć Allaha. Po jego śmierci przewodnikiem został Behaullah, później jego syn Abbas. Gdy zmarł w roku 1339/1921, to jego miejsce zajął jego syn Szewki, który powiedział, że Behaullah jest prorokiem. Według nich liczba 19 jest święta. Każdy niemoralny czyn jest honorem. Ich książki znajdują się w każdym języku. Potrafią bardzo dobrze oszukiwać ludzi.

Kadijjani

Nazywa się ich też ahmedijje. Muhammed Ebu Zuhre, profesor Uniwersytetu Dżamiul-ezher, powiedział: „Założycielem sekty kadijjani jest Mirza Ahmed, który zmarł w roku 1326/1908. Został pochowany we wsi Kadjan w pobliżu miasta Lahor w Pakistanie. Jego wyznawcy uważają, że Jezus alejhisselam uciekł przed żydami i przybył do miasta Keszmir i tam zmarł. Ahmeda Kadijjani nazywają prorokiem. Uważają również, że Święty Koran głosi o zacności chrześcijan i żydów i dlatego też uznają za obowiązek religijny kochać Anglików. Nakaz świętej wojny jest nieaktualny. Ci, którzy nie nazywają ich niewierzącymi, także nie są tak nazywani przez nich. Tym, co nie są kadijjani, jest zakazane dawać kobietę za żonę, jednak z kobietami innych wyznań mogą zawierać związek małżeński. Muzułmanów, którzy im nie wierzą, nazywają ateistami.

Uczony islamski Husein Muhammed (rahmettullahi alejh) wyjaśnił obszernie w swojej książce pt. „Erredü alel-Kadijanijje” słowa zwolenników sekty kadijjani będące powodem bluźnierstwa. Ukrywający się pod tymi słowami niewierzący przedstawiają samych siebie jako muzułmanów. Dyskutując z żydami i chrześcijanami udowadniają, że Islam jest prawdziwą religią, jedyną drogą prowadzącą do szczęścia. Rozumiejący ich przechodzą od razu na Islam. Jednak jest wielką szkodą, że są oni później przez wyznawców behaizmu, kadijjani, szyityzmu i wehhabi oszukiwani, stają się wyznawcami tych spaczonych sekt. Zdobywca Nagrody Nobla fizyk Abdüsselam jest wyznawcą kadijjani. Ahmed Deedat (Ahmed Didot) z Afryki Południowej, który w roku 1980 walczył przeciwko chrześcijanom i zachęcał ich do Islamu, nie jest też muzułmaninem sunnitą. Są oni przeszkodą nowym muzułmanom w uzyskaniu prawdziwej drogi wiecznego szczęścia, jaką jest sunna.

Teblig dżemaat

Teblig dżemaat nazywa się tych ignorantów i zdegenerowanych ludzi, którzy wpadli w zasadzki niewierzących Anglików. Mówiąc o sobie, że są sunna i spełniając obowiązek salat kłamią i oszukują muzułmanów. Abdullah bin Mesud powiedział: „Przyjdą tacy, którzy pomimo tego, że nie będą posiadali religii, będą dokonywać salat.” Oni będą wiecznie cierpieli na dnie Piekła. Część z nich wstępując na minarety jak na gniazdo bociana, nakładając na głowę wielki turban, zapuszczając długie brody, przybierając się w długie wierzchnie szaty duchownych czytając św. wersety daje im błędne znaczenie i w ten sposób oszukuje muzułmanów. Gdy tymczasem w św. hadisie głoszone jest: „Allahu teala nie patrzy na waszą figurę i ubranie, lecz na wasze serca i intencje.”