Untitled Document

Kefaret za post

O kefaret [pokucie] za post zostało poinformowane we wszystkich księgach religijnych, że za świadomie przerwany post musi wykonać się kefaret. Jest o tym napisane w „Kutub-u sitte”, sześciu słynnych księgach hadisów Buhariego, Muslima, Ebu Dawuda, Tirmiziego i Nesaiego.

         Hazrat Ebu Hurejre przekazał hadis-i szerif: „Pewien człowiek przyszedł do Proroka (alejhisselam) i powiedział: ‘Wysłanniku Allaha koniec ze mną’. Prorok (alejhisselam) zapytał się go, co doprowadziło do jego zguby. Powiedział, że świadomie przerwał post, współżyjąc ze swoją żoną. Prorok (alejhisselam) powiadomił go, że powinien uwolnić niewolnika. Gdy odpowiedział, że nie ma niewolnika, to nakazał mu pościć bez przerwy przez dwa miesiące. Kiedy ten rzekł, że nie zdoła tego uczynić, powiedział mu, żeby nakarmił biedaków”. (Buhari, Muslim, Ebu Dawud, Tirmizi, Nesai, Ibni Madże)

         Uczeni islamscy poinformowali także, że ten, kto uczynił intencję poszczenia w nocy, jeśli przerwie post bez usprawiedliwienia, specjalnie, to jako kefaret musi, jeśli posiada - uwolnić jednego niewolnika, jeśli nie ma, to powinien dzień w dzień przez 60 dni pościć, jeśli nie jest w stanie pościć, to powinien nakarmić 60 biednych. (R.Muhtar)