Untitled Document

IBADET - Okoliczności, na które powinno się uważać robiąc ablucję

Jeśli nie występuje konieczność, która jest usprawiedliwieniem (zaruret), to należy zwrócić uwagę na dziesięć poniższych spraw:

  1. Ten, kto nie ma dwóch rąk, nie jest wstanie się oczyszczać. Wykonuje więc tejemmum pocierając przedramionami o ziemię, a twarz o ścianę. Jeśli na twarzy posiada ranę salat wykonuje bez ablucji nie opuszczając go.
  2. Choremu pomagają wykonać ablucję małżonek, dzieci lub rodzeństwo.
  3. Podczas oczyszczania się kamień itp. zastępuje wodę.
  4. Jeśli chory umysłowo lub ten, kto stracił przytomność nie wróci do siebie w ciągu 24 godzin, gdy poczuje się dobrze, to nie musi odrabiać swoich salatów. Ten, kto stracił przytomność po użyciu alkoholu, opium, lekarstw musi odrobić każdy swój salat. Ten, kto jest tak chory, że leżąc nie jest w stanie nawet poruszać głową, jeśli ten stan trwa dłużej niż 24 godziny, nawet jeśli będzie przytomny, to zwolniony jest z wykonywania salatu.
  5. Nałożenie specjalnych szerokich spodni (szalwar) i nakrycie głowy przed wejściem do toalety należy do mustehab.
  6. Wchodząc do toalety nie powinno się mieć w ręce spisanych imion Allahu teala i fragmentów ze Świętego Koranu. Powinny być one w coś obwinięte lub schowane w kieszeni.
  7. Do toalety należy wchodzić lewą, a wychodzić prawą nogą.
  8. W toalecie powinno odsłonić się miejsca awret, gdy się ukucnie. Nie powinno się mówić.
  9. Nie powinno się patrzeć na miejsca awret i nieczystości, nie powinno się spluwać do toalety.
  10. Nie powinno się załatwiać do żadnej wody, na ścianę meczetu, na cmentarzu oraz drodze.