Untitled Document

NASZ PROROK - Cuda Muhammeda (alejhisselam) - 9

43. Patrząc na matkę Abdullaha bin Abbasa (radyjallahu teala anhum edżmain) powiedział: „Urodzisz syna. Gdy się urodzi, przynieś go do mnie!” Gdy przyniesiono dziecko, to wyrecytował do jego ucha ezan i ikamet (słowa wzywające do modlitw), błogosławioną śliną posmarował usta dziecka. Dał mu na imię Abdullah i kładąc matce na kolana powiedział: „Zabierz ze sobą ojca kalifów.” O tym usłyszawszy ojciec dziecka Abbas (radyjallahu anh), gdy spytał się Proroka (sallallahu alejhi we sellem), co to znaczy, to uzyskał odpowiedź: „Rzeczywiście tak powiedziałem. To dziecko jest ojcem kalifów. Wśród nich będzie znajdował się ten, kto będzie razem z Mehdi i Jezusem (alejhisselam) dokonywał salatu.” W państwie Abbasydów było wielu kalifów. Wszyscy oni pochodzą z rodu Abdullaha bin Abbasa.

44. Pewnego dnia Prorok (sallallahu alejhi we sellem) powiedział: „W mojej wspólnocie powstanie grupa, która będzie się składała z wielu ludzi nazywanych rafizitami. Oni odłączą się od religii islamskiej.”

45. Modlił się o dobro i pomyślność swoich towarzyszy. Wszystkie te modlitwy zostając przyjęte przez Wielkiego Allaha przyniosły im wiele korzyści. Ali (radyjallahu anh) opowiadał, że gdy Prorok (sallallahu alejhi we sellem) chciał go wysłać do Jemenu jako gubernatora, to powiedział on: „O, Proroku Wielkiego Allaha! Ja nie mam żadnego pojęcia o gubernatorstwie. Wtedy to Prorok (sallallahu alejhi we sellem) położył na jego klatce piersiowej swoje błogosławione ręce i powiedział: O Stworzycielu! Jego serce napełnij prawdą! Pozwól mu zawsze mówić prawdę! Potem przychodzące do mnie skargi od razu rozstrzygałem i dawałem prawidłowy wyrok.”

46. Dziesięć osób, którym Prorok (sallallahu alejhi we sellem) zwiastował radosną nowinę, że pójdą do Raju nazywa się Aszere-i Mubeszszere. Podczas walk w Uhud za jednego z nich tj. Sa’d ibn Ebu Wakkas (radyjallahu anh) Prorok (sallallahu alejhi we sellem) modlił się do Allahu teala: „O Stworzycielu! Jego strzały doprowadź do celu i przyjmij jego modlitwy!” Potem każda modlitwa Sa’da została przyjęta i każda rzucona strzała trafiała na wroga.

47. Synowi swojego wujka Abdullah bin Abbasowi (radyjallahu teala anhuma) kładąc na czole swoje błogosławione ręce modlił się: „O Stworzycielu! Uczyń z niego wielkiego uczonego w religii i mędrca! Obdaruj go wiedzą ze Świętego Koranu!” Później stał się on znawcą wszystkich nauk tamtych czasów, a szczególnie wiedzy komentarza Świętego Koranu, św. Hadis i prawa islamskiego. Sahabe i ich następcy tj. Tabiin nauczyli się wszystkiego od niego. Znany był imionami „Terdżuman al-Koran,” „Behr al-Ilm” i „Reis al-Mufassirin”. We wszystkich krajach muzułmańskich było pełno jego uczniów.

48. Pomodlił się za swego sługę Enes bin Malik (radyjallahu teala anh) w te sposób: „O Stworzycielu! Obdarz go wielkim majątkiem, licznym potomstwem i długim życiem! Wybacz jego grzechy!” Z biegiem czasu majątek jego powiększył się, pola każdego roku przynosiły urodzaje, posiadał ponad sto dzieci i żył 110 lat. Pod koniec swojego życia powiedział: „O Stworzycielu! Przyjąłeś trzy modlitwy, które odmówił za mnie Prorok (sallallahu alejhi we sellem), obdarzyłeś mnie darami! Jak będzie przypadkiem z tą czwartą modlitwą o wybaczenie grzechów?” i usłyszał głos: „Czwartą modlitwę przyjąłem. Raduj się!”