Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1398    Rumi: 23 Teszrin-i Sani 1435    Listopad: 29
9 REBI'UL-AHIR 1441

6
GRUDZIEŃ
2019
Piątek

340. dzień roku, Zostało dni : 25
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

Do muzułmanów nie należy ten, kto nie interesuje się ich cierpieniami.