Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1398    Rumi: 21 Teszrin-i Sani 1435    Listopad: 27
7 REBI'UL-AHIR 1441

4
GRUDZIEŃ
2019
Środa

338. dzień roku, Zostało dni : 27
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

W Piekle najbardziej śmierdzące jest miejsce, gdzie znajdują się ci, którzy cudzołożyli.