Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1398    Rumi: 19 Teszrin-i Sani 1435    Listopad: 25
5 REBI'UL-AHIR 1441

2
GRUDZIEŃ
2019
Poniedziałek

336. dzień roku, Zostało dni : 29
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

Kiedy człowiek popełnia grzech, to w jego sercu powstaje czarna kropka. Jeśli stale będzie dopuszczać się grzechu, to plama ta powiększy się i pokryje jego serce całkowicie.