Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1398    Rumi: 18 Teszrin-i Sani 1435    Listopad: 24
4 REBI'UL-AHIR 1441

1
GRUDZIEŃ
2019
Niedziela

335. dzień roku, Zostało dni : 30
12. miesiąc, 31 dni, 48. tydzień
-

Kto jest razem ze złymi i ich broni, ten należy do nich.