Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1398    Rumi: 27 Teszrin-i Ewwel 1435    Listopad: 2
12 REBI'UL-EWWEL 1441

9
LISTOPAD
2019
Sobota

Imsakije w 44 językach
313. dzień roku, Zostało dni : 52
11. miesiąc, 30 dni, 45. tydzień
-

Spośród ludzi najbliższym Allahowi jest ten, kto posiada najwięcej cech pięknego charakteru.