Untitled Document

ETYKA - Dotrzymać tajemnicy

Tajemnica jest tym, co powinno się ukryć i nie mówić innym. Gdy inni usłyszą, to albo będziemy zawstydzeni albo nie dokonamy tego czynu. Z tego względu powinno się dotrzymać tajemnicy, jest to jednym z ważnych powodów osiągnięcia sukcesu. Czyny, które można zaliczyć do tajemnicy powinno się ukryć.

Wielu rządców powiedziało, że jednym z najważniejszych powodów zyskania sukcesu jest dotrzymanie tajemnicy.

Przeważnie nie dotrzymujący tajemnicy potem ubolewają. Człowiek jest panem niewypowiedzianego słowa, zaś wypowiedzianego skazańcem. Nie wszyscy potrafią łatwo dotrzymać tajemnicy.

Tajemnica jest niewolnikiem człowieka. Wypowiadając ją człowiek staje się jej niewolnikiem.

Nie mów nikomu tajemnicy! Jeśli powiesz mądremu, to będziesz w jego oczach poniżony. Jeśli powiesz głupkowi, to mówiąc innym zdradzi ciebie.

Jeśli powiesz innym tajemnicę, to znaczy, że w twoim sercu nie zmieściła się. Jak możesz oczekiwać, by zmieściła się ona w sercu innych? Nie oczekuj, by innych serca były obszerne dla twojej tajemnicy, gdy twoje serce jest dla niej za małe. Usiądź i sam się zawstydź!

Nie mów tajemnicy tym, co chcą o niej usłyszeć, oni ją rozgłoszą.

Głupka serce jest na języku, mądrego język jest w sercu. (Tzn. głupi nie dotrzyma tajemnicy, mądry jej nie rozgłosi.)

Tajemnica powiedziana jednej osobie nie jest już tajemnicą.

Nie mów tajemnicy przyjacielowi, (przyjaciel ma przyjaciela) on powie swojemu przyjacielowi.

Z tego powodu, że jest bardzo mało ludzi, którzy potrafią dotrzymać tajemnicy, nie jest prawidłowo mówić o swoich tajemnicach innym. Powiedziane nam to, co jest skryte, powinno się od razu zapomnieć, nikomu innemu nie powinno się mówić! Jednym z imion Allahu teala jest Settar, co znaczy ukrywa brzydkie, wstydliwe czyny.

Allahu teala kocha sługę, który ukrywa wstydy ludzi. Hadis szerif głosi:

„Ukrywający wstyd swojego przyjaciela zyskuje nagrodę, jakby wskrzesił zmarłego. Allahu teala takiemu komuś ukryje wstydy na ziemi i w życiu pozagrobowym.” (Hakim)

Jeśli usłyszane słowa komuś zaszkodzą, to nawet jeśli ten ktoś nie powie: „nikomu tego nie mów,” to powinno się ukryć te słowa. Hadis szerif głosi:

„Nie jest dozwolone mówienie o tym, co jest mówione pomiędzy dwoma osobami, jeśli jedna z dwóch rozmawiających osób nie będzie zadowolona z tego, gdy inni usłyszą.” (Hakim)