Untitled Document

ETYKA - Cierpliwość

Są trzy rodzaje cierpliwości. Najważniejszą z nich jest cierpliwość w nie popełnianiu grzechów. Hadis szerif głosi:

„Są trzy rodzaje cierpliwości: 1-Cierpliwość podczas nieszczęścia, biedy, 2- Cierpliwość podczas uczenia się wiedzy religijnej i wykonywania aktów czci (ibadet), 3- Cierpliwość w niewykonywaniu grzechów. Cierpliwy na nieszczęście zyskuje 300 stopni dobrodziejstwa, cierpliwy w wykonywaniu ibadet 600, zaś w cierpliwy w nie popełnianiu grzechów 900.” (Ebuszszejh)

Gdy Musa alejhisselam spytał się Hyzyr alejhisselama, w jaki sposób zyskał naukę Ledun, to otrzymał odpowiedź: „Poprzez cierpliwość w nie popełnianiu grzechu.”

Święty Koran w wielu wersetach informuje o znaczeniu cierpliwości.

„Cierpliwym zostaną dane niezliczone nagrody.” (Zummer 10)

„Ej wierzący, chciejcie od Allaha cierpliwość i pomoc w salacie. Na pewno Allahu teala jest razem z cierpliwymi.” (Bekara 153)

Hadisy szerif głoszą:

„Celującą wiarę posiadają ci, co są cierpliwi, hojni i wyrozumiali.” (Dejlemi)

„Allahu teala uczyni ukochanego sługę obdarzy cierpieniem z powodu nieszczęścia i jeśli on będzie na nie cierpliwy, to będzie z niego zadowolony.” (Dejlemi)

„Jeśli nie będziecie cierpliwi wobec tego, czego nie lubicie, to nie dotrzecie do tego, co lubicie.” (I. Mawerdi)

„Mówię przysięgając, Allahu teala powiększy honor u tego, kto jest cierpliwy wobec zaznanego uciemiężenia.” (Taberani)

„Bronią wierzącego jest cierpliwość i dua.” (Dejlemi)

„Jeśli będzie cierpliwy ten, kto stracił wzrok, to pójdzie do Raju.” (Hatib)

„Allahu teala raczył: Nie zadowolony z mojego wyroku i nie cierpliwy wobec zesłanego nieszczęścia niech szuka sobie innego ode mnie Pana.” (Taberani)

„Największym nieszczęściem jest posiadanie mało cierpliwości.” (Dejlemi)