Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1398    Rumi: 01 Teszrin-i Ewwel 1435    Hyzyr: 162
15 SAFER 1441

14
PAŹDZIERNIK
2019
Poniedziałek

287. dzień roku, Zostało dni : 78
10. miesiąc, 31 dni, 42. tydzień
-

Wierzący w Allaha i w to, że będzie koniec świata, niech robi dobre czyny swojemu sąsiadowi!