Untitled Document

IBADET - Jak się wykonuje ghusl

Ghusl wg sunny wykonuje się następująco:

  1. Należy umyć obie ręce i miejsca intymne (nawet jeśli są czyste), a także miejsca na ciele, które zostały zanieczyszczone.
  2. Należy wykonać ablucję. Myjąc twarz należy zrobić intencję ghusl. Jeśli pod stopami nie zbiera się woda, należy umyć również stopy.
  3. Całe ciało należy trzykrotnie polać wodą. Najpierw trzykrotnie na głowę, później trzykrotnie na prawy i lewy bark. Za każdym polaniem miejsce to musi całkowicie zmoknąć. Polewając za pierwszym razem należy pocierać ciało.

Jeśli woda polewana na jedną część ciała przeleje się na inną, to miejsce tamte staje się czyste, ponieważ w ghusl całe ciało liczy się jako jedna część. Podczas ablucji, jeśli woda polewana na jedną część ciała zmoczy inną, to nie uznaje się jej za umytą. Po skończeniu ghusl mekruh jest wykonać dodatkowo ablucję. Jednak jeśli podczas ghusl unieważniło się ablucję, to należy wykonać ją ponownie.

WYJAŚNIENIE (Ci, którzy posiadają zaplombowane i zalakowane zęby)

Wg Mezheby Hanefi, jeśli do szpar między zębami i dziur w zębach nie dotrze woda, to ghusl nie zostanie wykonany. Stąd też jeśli zalakuje się, czy zaplombuje zęby, to ghusl nie będzie należal do sahih (zaliczonych). Nie pozbędzie się więc stanu dżunub (nieczystości). Wg wszystkich uczonych mezheby Hanefi ghsul nie będzie ważny, jeśli woda nie dotrze do miejsca pod plombami zrobionych ze złota, srebra i innych substancji.

W przypisach Tahtawiego "Merakyl-felah" na 96 str. i w ich tłumaczeniu "Nimet-i Islam" napisane jest: Nie istnieją przeciw wskazania, aby Hanefi, który nie mogąc wykonać jakiegoś czynu wg swojej mezheby nie mógł stosować się do mezheby Szafii, by móc go wykonać. Książki "Bahr-ur-rayk" i "Nehr-ul-fayk" również informują o tym samym. Jednak czyniąc to, musi przestrzegać wymagań tej mezheby. Jeśli nie skłania go do tego przymus, trudność i jeśli nie będzie przestrzegał warunków mezheby, do której się stosuje, to czynić będzie telfik, co oznacza gromadzić łatwości. To z kolei nie jest dozwolone.

Jeśli ktoś wg swojego mezhebu nie jest w stanie wykonać (czynności, która jest) fard, to aby móc ją wykonać powinien stosować się do innego mezhebu. Robiąc to powinien jednak przestrzegać warunków mezhebu do którego się stosuje. Ten, kto należy do mezhebu Hanefi i ma zaplombowane bądź zalakowane zęby, aby stosować się do mezhebu Maliki (lub Szafii) wystarczy, że będzie pamiętał robiąc intencję do ablucji, ghusl, czy salatu, że stosuje się do Imama Malika (albo Szafii). Tak więc, ghusl kogoś, kto rozpoczynając je powie w sercu "Zrobiłem intencję wykonania ghusl i stosowania się do mezhebu Maliki (lub Szafii)" będzie sahih (ważne). Hanefi, który w jamie ustnej posiada plomby, jeśli zrobi taką intencję, to jego ghusl zostanie zaliczone. Uratuje się od stanu dżunub (nieczystości) i będzie czysty. Gdy będzie stosował się do mezhebu Maliki [lub Szafii] jego ablucja i salat będą sahih (ważne). Może być również imamem dla tych, którzy nie posiadają plomb.

Kto stosuje się do mezhebu Szafii musi recytować za imamem surę Fatiha, wykonać ablucję (jeśli dotknie wewnętrzną częścią dłoni swoje lub kogoś innego miejsca intymne lub jeśli zetknie się ze skórą kobiet innych niż osiemnaście wiecznie mu zakazanych w małżeństwie), zrobić intencje do ablucji i unikać najmniejszej ilości nieczystości. Kiedy będzie trzymał Święty Koran musi również posiadać ablucję zrobioną wg mezhebu Szafii. Musafir (podróżnik) należący do mezhebu Hanefi stosując się do mezhebu Szafii łącząc i opóźniając salat zuhr z asr oraz maghrib z isza musi posiadać ablucję zrobioną wg mezhebu Szafii, aby móc wykonać te salaty razem.