Untitled Document

Noc Kadr

Noc Kadr jest w miesiącu Ramadan. Która to jest noc nie jest wiadome. Uczeni islamscy powiedzieli: „Aprobata Allahu teala jest ukryta w posłuszeństwie, kara w grzechach, środkowy salat w pięciu porach salatu, ewlija wśród ludzi, Noc Kadr w miesiącu Ramadan”. W takim razie, żeby zyskać aprobatę Allahu teala, nie powinno się traktować żadnego dobrego uczynku jako błahostkę. Z powodu ukrycia kary wśród grzechów nie powinno się traktować żadnego grzechu jako małego, żeby nie stracić środkowego salatu powinno się robić pięć salatów na czas, ze względu na to, że ewlija jest ukryty wśród ludzi, powinno się wszystkich dobrze traktować, a każdą noc w Ramadanie powinno się znać jako Noc Kadr.

Hadis-i szerif: „Szukajcie Nocy Kadr w ostatnich dziesięciu nocach Ramadanu, które są pojedyncze, jak 21, 23, 25, 27 i 29 lub w ostatniej nocy. Kto ma nadzieję, że zyska sewab za wykonany ibadet w Noc Kadr, temu zostaną wybaczone grzechy”. (Imam Ahmed)

Imam a’zam (rahmetullahi alejh) powiadomił, że wiele razy Noc Kadr trafiła na 27. noc Ramadanu. Biorąc pod uwagę hadis-i szerif: „Ten, kto spędzi noc na robieniu ibadet, która trafiła na Noc Kadr, zyska sewab, jakby spędził Noc Kadr na czczeniu Allahu teala”, a także z tego względu, że Noc Kadr bardzo często zaszła 27. nocy, jeśli spędzi się tę noc na ibadet, to nawet, jeśli tej nocy nie będzie Nocy Kadr, to zyska się wielki sewab. Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) powiedział do człowieka, który pytał się o Noc Kadr: „Tego roku Noc Kadr była w pierwszym dniu Ramadanu. Ty spędź 27. noc Ramadanu na wykonywaniu ibadet! Temu, kto 27. noc Ramadanu spędzi na robieniu ibadet, zostanie dane sewab za hadż, umre, szehid i gazi tyle, ile ma włosów na swoim ciele”. Komuś innemu powiedział: „Tego roku Noc Kadr minęła, jednak 27. noc Ramadanu spędzaj na robieniu ibadet. Zyskasz sewab, jaki zyskuje się za Noc Kadir. Nie pozbaw siebie Mojego orędownictwa”. Powiedział do Hazrat Ajsze: „Była 13. nocy. Jeśli pominęłaś Noc Kadr, to zyskasz 27. noc. Jeśli tę noc spędzisz na ibadet, to jako prowiant na drogę do ahiret wystarczy ci zrobiony tej nocy ibadet.

Jeśli będzie się postępowało, biorąc pod uwagę to, że każda noc może być Noc Kadr, to trafi się na Noc Kadr. Każdego dnia powinno się przynajmniej to robić:

1-Podczas salatu nocnego jako sure zammy wypowiadać Surę Kadr.

2-Powinno się wypowiadać dua dla Nocy Kadir: Allahümme inneke afüwwün kerimun tühybbül afwe fa’fü anni, co znaczy: ‘Mój Rabbi, jesteś wybaczający, wielki, lubisz wybaczać, mnie też wybacz.

3-Czytać 1-2 strony ze Świętego Koranu.

4-Czytać 1-2 strony z ilmihal.

5-Dawać jałmużnę, jeśli jest ona nawet mała.

6-W ostatniej jednej szóstej nocy robić dwa rekaty salatu, czytać silsile-i alijje, poręczając się na szacunek tych uczonych, robić dua.

7-Ze względu na to, że ta noc i ten dzień są wartościowe, wykorzystać też dnie.

Oznaki Nocy Kadir: noc jest jasna i spokojna, nie jest ani za gorąco ani za zimno, nie ma chmur, deszczu i wiatru. Następnego dnia rano słońce wschodzi bez promieni, czerwone. Są uczeni, którzy mówią, że w Noc Kadir nie usłyszy się szczekania psów. Ubejd bin Omer opowiedział, że był w Noc Kadir na morzu i gdy napił się z niego wody, to nie była słona, lecz słodka i smaczna.

Noc Kadr jest w miesiącu Ramadan najwartościowszą nocą. Wg niektórych uczonych jest najwartościowszą nocą po Nocy Mewlid. Noc Kadr jest specjalną nocą dla wspólnoty Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem). Żadnemu innemu Prorokowi nie została dana taka noc. Hadis-i szerif głosi: „Allahu teala sprezentował Mojej wspólnocie Noc Kadr, przedtem nikomu nie dał (takiej nocy)”. (Dejlemi)

Szlachetny Prorok myśląc o ludziach ze wcześniejszych wspólnot, którzy robili dżihad przez tysiąc lat, gdy zasmucił się, że życie ludzi z Jego wspólnoty jest krótkie i z tego powodu będą robić mało ibadet, to został uspokojony słowami Allahu teala: „Noc Kadr jest dla Ciebie i Twojej wspólnoty”. Obdarzył Go nocą, która jest lepsza od 1000 miesięcy. Jednocześnie Noc Kadr zachodzi każdego Ramadanu. (Imam Malik)

 Gdy szlachetny Prorok powiedział: „Wśród Proroków izraelskich byli tacy, którzy przez 80 lat robili ibadet”, to Sahabi bardzo się zdziwili. Na to przyszedł Dżebrail (alejhisselam) i powiedział: „Tak, Resulullahu. Twoja wspólnota dziwi się z tego osiemdziesięcioletniego ibadet tych Proroków. Allahu teala zesłał od tego jeszcze coś lepszego” i wyrecytował święty ajet: „Noc Kadr jest lepsza od 1000 miesięcy”. (Tefsir-i Mugni)

„Czterech nocy dzień ma zalety jak noc. Allahu teala w te dni modlącym się nie odrzuci ich życzeń, wybaczy im i obdarzy ich w te dni wieloma darami. Jest to Noc Kadr, Noc Arefe, Noc Berat, Noc Piątkowa i ich dni”.(Dejlemi)

„Wierzącemu i oczekującemu sewab od Allahu teala za przestrzeganie Nocy Kadir zostaną wybaczone byłe grzechy”. (Buhari, Muslim)

„W Noc Kadir za przeczytanie jeden raz Sury Kadr zyskuje się więcej sewab niż za przeczytanie całego Świętego Koranu w innym czasie. W Noc Kadr wypowiedzenie jednego tespih (Subhanallah), jednego tahmid (Elhamdulillah), jednego tehlil (Allahu Ekber) jest wartościowsze od wypowiedzenia siedemset tespih, tahmid i tehlil w innym czasie. Tej nocy przez krótki czas robić modlitwę salat, ibadet jest wartościowsze niż robienie ibadet przez cały inny miesiąc we wszystkie noce do rana”. (Tefsir-i Mugni)

„W Noc Kadr muzułmaninowi wypowiadającemu trzy razy La ilahe illallah za pierwszym razem zostaną wybaczone wszystkie grzechy, za drugim razem uratuje się od Piekła, za trzecim razem pójdzie do Raju”.