Untitled Document

Salewat-i szerif

         Salewat jest to dua i pozdrowienie dla Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem). Wypowiedzenie raz w życiu należy do obowiązku każdego muzułmanina. O tym zostało powiadomione w Świętym Koranie w Surze Azhab 56 w tym znaczeniu: „O wierzący! Jemu [Prorokowi] róbcie salat-u selam.

         Allahu teala umieścił imię Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) obok Swojego imienia w Słowach Szehady, Kamet, w teszehhud podczas modlitwy salat (przy pierwszym i ostatnim siedzeniu w słowach ettehijjatu), w wielu dua i w Raju. Istnieją różne rodzaje salewat-i szerif. Najkrótszym i najłatwiejszym z nich jest: Allahumme salli ala Muhammed we ala ali Muhammed.

Za wypowiedzenie salewat, który wypowiada się podczas modlitwy salat, tj. salli barik, zyskuje się jeszcze więcej sewab. Salewat salli barik: Allahumme salli ala Muhammedin we ala ali Muhammed, kema sallejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim. Inneke hamidun medżid. Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed, kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim. Inneke hamidun medżid.

Słowa, które wypowiada się lub pisze się po usłyszeniu lub napisaniu imienia naszego Proroka, czyli: sallallahu alejhi we sellem, nazywa się salat (znaczy dua, nie mylić z modlitwą salat) lub salat-u selam (dua-pozdrowienie). Gdy wypowiadane są wielokrotne, nazywa się je też salewat. Oto jeszcze jeden z salewat-i szerif: Allahumme salli we sellim ala sejjidina Muhammedin we ala ali sejjidina Muhammed, Essalatu wes-selamu alejke ja Resulallah, Esselatu wesselam ej nur-i zat-y kibrija.

Hadis-i szerif głoszą: „W Piątki wypowiadajcie Mnie dużo salewat. O nich zostaję powiadomiony”[1]. „Jeśli ktoś w jakiejś książce napisze dla Mnie salat-u selam, to przez cały czas jak długo będzie tam znajdowało się Moje imię, aniołowie będą się modlili, żeby zostały wybaczone jemu grzechy”[2]. „Kto wypowie dla Mnie jeden salewat, temu Allah i aniołowie wypowiedzą 70 salewat[3]. „Ten zasłuży najbardziej na Moje orędownictwo, kto dla Mnie najwięcej wypowiada salewat[4]. „W Dniu Sądu ten będzie Mnie najbliższej, kto Mi najwięcej wypowiedział salewat[5]. „Kto w Piątki wypowie dla Mnie 80 salewat, temu zostanie wybaczonych 80 grzechów”[6]. „Kto w Piątek w nocy i w dzień wypowie mi dużo salewat, temu będę orędownikiem”[7]. „Kto codziennie wypowiada sto salewat, ten będzie w Dniu Sądu razem z szehid[8]. „Kto codziennie wypowiada tysiąc salewat, ten nim nie zobaczy swojego miejsca w Raju, nie umrze”[9].Dua jest pod zasłoną. Jeśli wypowie się dla Mnie salewat, to ta zasłona zostaje rozerwana, dua zostaje przyjęta”[10]. „Kto zapomni, co chciał powiedzieć, żeby przypomnieć sobie, niech wypowie dla Mnie salat-u selam[11].