Untitled Document

IBADET - Wierzący są jak jedno ciało

Zbierającemu pomoc, jeśli jest ona dla muzułmanów, powinno się pomóc. Jeśli dojdzie do braków w dotarciu lub wiarołomstwa, to jest to grzech zbierających tą pomoc. Z tego powodu bez względu na to, gdzie się żyje, powinno się pomagać muzułmanom. Wszyscy muzułmanie są jak członkowie jednej rodziny, a nawet jak jedno ciało. Hadis szerif głosi:

„Wierzący są wobec siebie w miłowaniu i miłosierdziu jak jedno ciało. Jak z powodu niedomagania jednego z organów zajmuje się wyleczeniem go, ponieważ wtedy całe ciało niedomaga, pozostaje bez snu, tak też muzułmanie powinni biec sobie nawzajem z pomocą!” (Buhari)

Z tego względu cierpienie jednego z muzułmanów z drugiego końca świata jest naszym cierpieniem. Powinno się jemu pomóc. Pomoc muzułmanom w jedzeniu, ubraniu i innych potrzebach jest obowiązkiem i wielką zasługą. Hadis szerif głosi:

„Allahu teala wybaczy temu, kto uratuje od trudności muzułmanina lub pomoże uciemiężonemu.” (Buhari)

„Allahu teala ochroni od ognia Piekła tego, kto ochroni wierzącego od ucisku niewierzącego.” (Ebu Dawud)

„U Allaha najwartościowszym czynem jest sprawienie radości muzułmaninowi, uratowanie go z trudności, spłacenie jego długu lub nakarmienie jego.” (Taberani)

„Spośród was najlepsi są ci, których jest się pewnym, że nie zrobią zła i zawsze można od nich oczekiwać dobra.” (Tirmizi)

„Rób dobry uczynek tym, co są tego warci i niewarci. Jak dobrze, jeśli zrobisz dobry uczynek temu, kto jest warty tego. Jeśli ten ktoś nie jest warty dobrego uczynku, to ty i tak będziesz należał do wspólnoty robiącej dobro.” (Ibni Nedżdżar)