Untitled Document

Z DNIA HISTORII - Husejin Hilmi Yszyk

Wielki uczony i myśliciel Husejin Hilmi Yszyk Efendi urodził się 8 marca 1911 roku (Hidżri 1329) w Stambule na dzielnicy Ejup Sultan, a zmarł 26.10. 2001 roku (Hidżri 9 Szaban 1422).

Szkołę Ejub Sultan Reszadije Numune i Liceum Wojskowe skończył w roku 1929 jako najlepszy. Kończąc Fakultet Farmakologiczny stał się farmakologiem wojskowym. Po rocznym stażu w Szpitalu Gulhane skończonym z najlepszym wynikiem w stopniu porucznika został mianowany na wykładowcę w Wojskowej Szkole Medycznej. W międzyczasie zapisując się na Fakultet Chemii pobrał naukę od profesora matematyki Von Mises, profesora mechaniki Pragera, fizyka Dembera, technicznego chemika Gossa. Pracował przy profesorze chemii Fritz Arndt i zyskał jego pochwały.

W roku 1936 jako pierwszy w Turcji zyskał dyplom wysokiego stopnia inżyniera chemii. W Ankarze Mamak był chemikiem trujących gazów. Pracował tam przez 11 lat. Podczas tej pracy nauczył się języka niemieckiego. Stał się specjalistą od gazów wojennych. W roku 1947 w Wojskowym Liceum w Bursie był nauczycielem chemii, potem został tam dyrektorem. Tam i później w Kuleli, w Liceum Wojskowym w Erzindżan przez wiele lat będąc nauczycielem chemii wykształcił setki oficerów. Będąc zasłużonym pułkownikiem w roku 1960 przeszedł na emeryturę.

Po przejściu na emeryturę będąc nauczycielem matematyki i chemii w Liceum Wefa, Dżałaołlu, Instytucie Sztuki w Bakirkoy i w jeszcze innych szkołach w Stambule wychował wielu młodych wierzących ludzi.

Przez całe życie radził, żeby dobrze współżyło się z ludźmi, posiadało piękny charakter i nie mieszano się do intryg.

Husejin Hilmi Efendi w roku 1929 miał zaszczyt poznania wielkiego uczonego islamskiego Sejjid Abdulhakim Arwasi (rahmetullahi alejh) i jemu służenia. Poprzez rozmowy z tym uczonym zyskał fejz i dary. Poznał nauki: gramatyki, składni, logiki, fykyh, hadis, metody, rozumowania, przekazów, detali. Służył młodym robiąc tłumaczenia z języka arabskiego i perskiego. Zyskał zaszczyt idżazet-i mutlaka. Do jego wielu książek należy: Saadet Ebedijje - Duży Ilmihal. 14 książek w języku tureckim zostało przetłumaczone na obce języki.

26 października 2001 w piątek zmarł w szpitalu Turkije, w którym był na leczeniu, pochowany został w grobie rodzinnym na cmentarzu w Ejub Sultan.