Untitled Document

ITIKAD - Wierzenie muzułmanina

Wierzenie muzułmanina jest takie: każde dobro i zło jest od Allaha. Każdy czyn dokonuje Allahu teala. Z tego względu, że każdy czyn pochodzi od Allaha, jako muzułmanin powinno się okazać zgodę, ponieważ każda sprawa zachodząca u wierzącego jest na jego korzyść. W każdym stanie jest pożytek. Bez względu na to, jak trudny jest stan, ten, u kogo ten stan zachodzi powinien okazać zadowolenie.

Plemię Musa alejhisselama zwróciło się do niego, żeby dowiedział się od Allahu teala, z jakiego czynu jest On zadowolony, żeby takie czyny robić. Przyszło objawienie. Allahu teala raczył:

"Jeśli okażecie zadowolenie z przeznaczenia, to ja będę z was zadowolony. Moje zadowolenie jest związane z waszym zadowoleniem. Jeśli będziecie ze Mnie zadowoleni, to Ja będę z was zadowolony."

Hadis szerif głoszą:

"Allahu teala raczy, że jest zadowolony z tych, co są zadowoleni z przeznaczenia. Z niezadowolonego jestem niezadowolony i obdarzę go mękami."

"Niezadowolony z przeznaczenia, nie podobającemu się i nie będący cierpliwy na zesłane przeze mnie nieszczęścia, niech szuka sobie innego ode mnie Pana! Niech nie znajduje się na ziemi jako mój sługa." (Taberani)

Z tego względu, że nie ma innego Pana, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko być zadowolonym z każdego czynu Allahu teala.

Piękną cierpliwością jest bycie zgodnym na nieszczęście, nie mówienie o tym nikomu i nie skarżenie się. W ten sposób zachowujący się zyska na ziemi i w życiu pozagrobowym ocalenie.

"Opowiadający o swoich kłopotach nie należy do cierpliwych." (I.Mawerdi)