Untitled Document

NASZ PROROK - Cuda Muhammeda (alejhisselam) - 3

2. Jednym z największych znanych cudów Proroka Muhammeda (sallallahu alejhi we sellem) jest podzielenie księżyca na dwie części. Ten cud nie został udzielony żadnemu innemu Prorokowi. Gdy Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) miał 52 lata, przyszli do niego niewierzący ze swoimi przewodnikami należącymi do plemienia Kurejsz z Mekki i powiedzieli: „Jeśli jesteś Prorokiem, to podziel księżyc na dwie części.” Muhammed (alejhisselam) bardzo chciał, żeby wszyscy mu uwierzyli, a tym bardziej znajomi i krewni. Podnosząc ręce pomodlił się. Allahu teala przyjął jego modlitwę, podzielił księżyc na dwie części. Połowa ukazała się nad jedną górą, a druga połowa nad jeszcze inną. Niewierzący powiedzieli, że Muhammed dokonał czarów. Nie uwierzyli Mu.

3. Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) podczas niektórych walk z niewierzącymi, gdy brakowało wody, to wkładał swoje święte ręce do naczynia z wodą i tak pomiędzy jego palcami wypływała woda, która z naczynia ciągle się wylewała. Tej wody piło i używało czasami osiemdziesiąt, czasami pięćset, czasami tysiąc pięćset osób, a w czasie walk Tebuk siedemdziesiąt tysięcy ludzi i zwierząt. Gdy wyciągał święte ręce z wody, to woda przestawała wypływać.

4. Pewnego dnia udał się do domu swego wujka Abbasa. Gdy usiadł obok niego i jego dzieci, to przykrył ich swoim okryciem i powiedział: „O mój Stworzycielu! To jest mój wujek, brat mojego ojca. Oni są członkami mojej rodziny. Jak ja okrywam ich tym okryciem, tak i Ty też ich przed ogniem Piekła okryj, chroń!” Ze ściany usłyszano trzy razy głos: amin.

5. Pewnego dnia, gdy niektórzy ludzie domagali się od niego cudu, to zawołał z daleka drzewo. Drzewo pociągając swoimi korzeniami podeszło do Niego, pozdrowiło Jego i powiedziało: „Eszhedu en la ilahe illallah we eszchedu enne Muhammeden abduhu we Rassuluh.” (Przysięgam, że Allah jest jeden i Jego Prorokiem jest Muhammed.) Potem odeszło i stanęło na swoim dawnym miejscu.

6. Podczas walk w Hajber, gdy podano mu zatrutą pieczeń z barana, to usłyszano głos: „Proroku nie jedz mnie, jestem zatruty!”

7. Pewnego dnia zwrócił się do jednego z bałwochwalców, który trzymał swego bożka w ręku: „Czy uwierzysz mi, jeśli bożek mi odpowie?” Człowiek ten odpowiedział: „Od pięćdziesięciu lat go czczę. Do tej pory mi nic nie powiedział. W jaki sposób tobie odpowie?” Muhammed (sallallahu alejhi we sellem), gdy się spytał: „Ej, bożku powiedz, kto ja jestem?” usłyszano głos: „Ty jesteś Prorokiem Allaha.” Właściciel bożka przeszedł od razu na Islam.

8. W Mesdżid an-Nebi w Medynie znajdowało się wyschnięte drzewo daktylowe. Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) podczas kazań opierał się o to drzewo. Nazywano je Hannane. Gdy zrobiono kazalnicę, to nie poszedł więcej pod Hannane. Wkrótce usłyszała cała wspólnota w meczecie płaczący głos drzewa. Na to zszedł Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) z kazalnicy i objął Hannane. Przestało ono płakać. Powiedział: „Gdybym je nie objął, to z powodu rozstania płakałoby ono do końca świata.” Takich cudów wiele widziano i przekazano.