Untitled Document

IBADET - Dua przeciwko urokowi

Człowieka, zwierzę a nawet przedmioty dotyka urok. Urok, złe spojrzenie doprowadza do choroby, a nawet śmierci. Za czasów szanownego Proroka w rodzie Esed był człowiek, którego spojrzenie działało na innych. Trzy dni nic nie jadł, następnie podnosił z jednej strony namiot i stamtąd patrząc na przechodzącego wielbłąda, gdy tylko powiedział: Takiego wielbłąda jak ten nigdy nie widziałem, to wielbłąd na miejscu padał i rozchorowywał się. Niewierzący znaleźli tego człowieka i chcieli, by zabił swoim urokiem szanownego Proroka. Allahu teala chronił Proroka (alejhisselam) od uroku jego. Na ten temat został zesłany w Surze Kalem 51. ajet: „O mało brakowało, a niewierzący obaliliby ciebie oczyma.”

Hadisy szerif głoszą:

„Urok wprowadzi człowieka do grobu, a wielbłąda do garnka.” (I.Adij)

„Połowa z ludzi umrze z powodu uroku.” (Taberani)

Zaznający uroku powinien jedną z poniższych lub wszystkie czytać:

 1. Surę Fatiha, Ajet-el kursi i cztery kul (Sury: Kafirun, Ihlas, Felak i Nas) powinno się po 7 razy przeczytać i dmuchnąć na chorego, dobrze jest tak robić na urok, czary i inne cierpienia. Dobrze jest też czytać na sól i po rozpuszczeniu się jej w wodzie wypić tą wodę. „Czytający Surę Fatiha i Ajet-el kursi nie zazna tego dnia uroku.” (Dejlemi)
 2. „Rano i wieczorem wypowiadający razem z Besmele 3 razy: Bismillahillezi la jedurru ma’asmihi szej’ün fil Erdy we la fissema’ we hüvessemi’ul alim będzie chroniony od uroku i czarów.” (I.Madże)
 3. „Dobrze wpływa czytanie Ajet-el kursi, Surę Fatiha, Surę Felak i Nas i koniec Sury Kalem.” (Medaridż)
 4. Nasz szanowny Prorok wypowiadając Surę Felak i Nas powiedział: „Tymi dwoma surami chrońcie się od nieszczęść i uroku! Nikogo nic innego nie będzie tak chronić jak te dwie sury.” (Ebu Dawud)
 5. „Kto wypowie 3 razy rano i wieczorem: Euzü bi-kelimatillahittammati min szerri külli szeytanin we hammatin we min szerri külli ajnin lammetin i na siebie lub chorego dmuchnie, ten będzie chroniony od uroku, dżinów, szatana i zwierząt.” (Mewahib)
 6. Nasz szanowny Prorok przeciwko urokowi wypowiadał: „Allahümme barik fihi we la tedarruhü.” (Ibni Sunni)
 7. Ten, kogo spojrzenie wpływa na innych lub wszyscy, gdy zobaczą coś, co im się podoba, powinni najpierw powiedzieć: „Maszaallah” i potem dopiero wyrazić to, co im się spodobało. Jak powie się najpierw Maszaallah, to nie zazna się skutków uroku. „Gdy zobaczycie coś, co wam się podoba, jak powiecie: Maszaallah la kuwwete illa billah, to coś nie dozna uroku.” (Bejheki)
 8. W celu chronienia si ę od uroku powinno się czytać i nosić przy sobie ajety ochronne zwane ajati hyr-z.
 9. Hz. Ibni Abidin powiedział, że w celu ochronienia przed złym spojrzeniem pola powinno się postawić na polu kość, straszydło, czaszkę zwierzęcia. Gdy pewna kobieta spytała się, jak powinno się chronić zbiory na polu przed złym spojrzeniem, to szanowny Prorok powiedział: „Powieś na polu czaszkę zwierzęcia.” Patrzący najpierw ją zobaczy i dopiero później zwróci uwagę na zbiory na polu. (R.Muhtar)
 10. Tiwele, temine (rodzaj czarów robionych przez kobiety w celu zdobycia straconej miłości męża) i efsun (czytanie absurdalnych pism, które nie mają miejsca w Świętym Koranie i nie są sprawdzone przez nauki ścisłe, których znaczenia się nie zna i są powodem straty wiary) nie są dozwolone. Noszenie lub czytanie dua poinformowanych w ajetach i hadisach szerif nazywa się tawiz. Tawiz jest dozwolony. „Najlepszym z lekarstw jest Święty Koran.” (I.Madże)

ITIKAD - Atrybuty Wielkiego Allaha

Do obowiązków (fard) każdego muzułmanina należy poznanie atrybutów Wielkiego Allaha. Dzielą się one na dwie części: zati i subuti.

Atrybutów Wielkiego Allaha - syfati zati- jest sześć. Te atrybuty nie posiada żadna egzystencja. Należą tylko do Niego:

 1. Kydem: nie ma początku
 2. Beka: nie ma końca
 3. Kyjam bi-nefsihi: nikogo i nic nie potrzebuje, jest pozbawiony jakiejkolwiek potrzeby
 4. Muhalafetun lil-hawadis: do nikogo nie jest podobny
 5. Wahdanijjet: jest jedyny, nie ma wspólnika, podobieństwa
 6. Wudżud: był i jest, Jego istnienie jest nieskończone i jest zawsze potrzebne.

Atrybutów Wielkiego Allaha -syfati subuti- jest osiem:

 1. Hajat: jest żywy. To życie jest nieskończenie wczesne i wieczne
 2. Ilim: wszystko wie
 3. Semi: słyszy bez żadnych przyrządów i środków. Nie jest to podobne do słyszenia ludzi
 4. Basar: widzi bez przyrządów i bez względu na warunki wszystko, co jest ukryte i widoczne
 5. Irade: wola. Tylko Jego życzenie dochodzi do skutku. Stworzy to, co zechce. Wszystko dzieje się tylko z Jego wolą. Nic nie jest w stanie stać się przeszkodą Jego woli
 6. Kudret: na wszystko ma siłę. Nic nie jest dla Niego trudne
 7. Kelam: Wielki Allah by się wypowiedzieć nie potrzebuje żadnych przyrządów, głosu, liter. Święty Koran jest Jego Kelam-Słowem. W Surze Kehf 109 głoszone jest w tym sensie: „Powiedz: Gdyby atramentem do pisania słów Pana była woda wszystkich mórz i gdyby jeszcze tyle samo dołożono do pomocy, to nie wystarczyłoby tych mórz by wyrazić słowa Pana."
 8. Tekwin: jest Stworzycielem. Poza Nim nie ma innego stworzyciela. Wszystko On stworzył.

Zrozumienie istoty atrybutów (syfati) Wielkiego Allaha jest niemożliwe. Nie jest się w stanie pojąć ich rozumem. Nikt i nic nie jest podobne do atrybutów Wielkiego Allaha i nie ma z nimi nic wspólnego.