Untitled Document

IBADET - Czynności unieważniające salat

 1. Bez powodu kaszleć lub chrząkać (oczyszczać gardło).
 2. Robiąc salat powiedzieć kichającemu: Jerhamukellah.
 3. Wykonujący salat samotnie, jeśli zwróci uwagę imamowi prowadzącemu modlitwę w innym miejscu słysząc błąd w jego recytacji, to unieważni swój salat. Jeśli imam poprawi się po jego uwadze, to także salat imama będzie nieważny.
 4. Unieważni się swój salat, jeśli podczas niego z zamiarem dania odpowiedzi powie się la ilahe illallah, jeśli na celu będzie się miało poinformowanie, to salat nie unieważni się.
 5. Odsłonięcie miejsc awret.
 6. Płacz z powodu bólu lub innej dolegliwości. (Salat nie zostanie unieważniony, jeśli płakać się będzie na myśl o recytowanym Raju i Piekle)
 7. Odpowiedzieć ręką lub słowem na selam.
 8. Gdy przypomni się sobie, że nie odrobiło się niewykonanych salatów, których liczba nie przekracza pięciu.
 9. Wykonać w salacie taki ruch, który po zobaczeniu przez kogoś innego, stałby się powodem jego mniemania, że modlący się nie wykonuje salatu.
 10. Jeść i pić podczas salatu.
 11. Mówić podczas salatu.
 12. Wyciągać błąd kogoś innego niż imama.
 13. Śmiać się podczas salatu.
 14. Jęczeć i okazywać ból, żal podczas salatu.

Okoliczności, które powodują, że mubah jest przerwać salat

 1. Aby zabić węża.
 2. Aby złapać uciekające zwierzę.
 3. Aby uratować stado przed wilkiem.
 4. Aby ściągnąć z ognia garnek z kipiącym jedzeniem.
 5. Kiedy nie istnieje obawa, że minie czas salatu lub opuści się dżemaat, aby pozbyć się z czegoś, co wg innego mezhebu wpływa na unieważnienie salatu, (np. aby oczyścić nedżaset o ilości mniejszej niż jeden dirham albo wykonać ablucję, gdy przypomni się, że dotknęło się obcą kobietę).
 6. Aby skorzystać z toalety lub pozbyć się gazów żołądkowych, gdy odczuje się, że zaczyna się być zmuszonym.

Okoliczności, które powodują, że fard jest przerwać salat

 1. Aby zgasić ogień i uratować wołającego o pomoc, tonącego, palącego się, niewidomego, który mógłby wpaść do studni.
 2. Wykonując salat fard nie jest wadżib przerwać go, gdy słyszy się wołanie matki, ojca, babci, dziadka. Jest to dozwolone, jednak jeśli nie ma potrzeby, to powinno się nie przerywać. W salatach nafile (też w sunna) przerywa się, jeśli w/w osoby będą wołały o pomoc, to należy przerwać również salaty fard.