Untitled Document

IBADET - Czasy salatów

Prorok (sallallahu alejhi we sellem) powiedział: „Dżebrail (alejhisselam) przez dwa dni był moim imamem obok drzwi Kaaby. Kiedy zaczęła świtać jutrzenka, to wykonaliśmy poranną modlitwę (fadżr), gdy słońce odchodziło ze szczytu, to południową (zuhr), kiedy cienie wszystkiego stało się tak duże jak ich wymiary, to popołudniową (asr), kiedy słońce zachodziło [kiedy znikły jego górne krańce], to wieczorną (maghrib) oraz gdy była jeszcze ciemność przed pojawieniem się jutrzenki, to nocną (isza). Drugiego dnia wykonaliśmy poranną modlitwę, kiedy pojawiła się jutrzenka, południową, kiedy cienie wszystkiego były dwukrotnie większe, popołudniową zaraz po niej, wieczorną, kiedy przerywany był post oraz nocną w pierwszej jednej trzeciej nocy. Następnie rzekł do mnie: ‘Muhammedzie, to są czasy modlitw dla ciebie i byłych proroków, niech twoja wspólnota wykonuje każdą z tych pięciu modlitw pomiędzy dwoma czasami, w których my każdą z nich wykonywaliśmy.” [Muqaddimat-us-salat, at-Tafsir-al-Mazhari, al-Halabi al-kabir] Stąd też rozumie się, że każdego dnia nakazane zostało wykonywać pięć razy salat.

Czas porannego salatu (fadżr): od świtu, tj. od pojawienia się na wschodzie bieli do wschodu słońca.

Czas południowego salatu (zuhr): rozpoczyna się od czasu, kiedy skrócą się cienie i zaczną się wydłużać i trwa aż do jednokrotnego lub dwukrotnego wydłużenia się cienia. Pierwsza opinia należy do dwóch imamów, tj. Imama Ebu Jusufa i Imama Muhammeda, druga opinia do Imama a’zama Ebu Hanify (rahmetullahi alejhim).

Czas popołudniowego salatu (asr): rozpoczyna się, kiedy skończy się czas południowy. Wobec tego też istnieją dwie opinie:

1. Według Imama Abu Jusufa i Imama Muhammeda rozpoczyna się, kiedy cień wydłuży się na długość rzucającego go ciała i trwa aż do zniknięcia słońca.

2. Według Imama a’zama Abu Hanify rozpoczyna się, kiedy cień wydłuży się na dwukrotną długość rzucającego go ciała i trwa aż do zniknięcia słońca.

Jednak, po zżółknięciu słońca, tj. gdy linia widocznego horyzontu zbliży się do długość oszczepu, zakazane (haram) jest wykonywać każdy salat. Tzn. haram jest opóźniać salat asr do tego czasu. Jednak jeśli się nie wykonało salatu asr, to należy wykonać go do zachodu słońca.

Czas wieczornego salatu (maghrib): Zaczyna się po zniknięciu słońca i trwa aż do zaciemnienia się zmierzchu, tj. do zniknięcia zaczerwienia.

Czas nocnego salatu (isza): Trwa od końca czasu wieczornego salatu do rozjaśnienia się jutrzenki. Wg Imama a’zama Abu Hanify (rahmetullahi alejh) czas nocnego salatu rozpoczyna się po zniknięciu bieli na niebie. Podobnie było i z salatem asr. Tzn. jeśli po nadejściu czasu na nocny salat ustalonego wg dwóch imamów poczeka się przynajmniej pół godziny i wtedy wykona się nocny salat, to wykona się go zgodnie z opinią wszystkich Imamów. Mekruh jest nie mając usprawiedliwienia opóźniać wykonanie salatu isza na drugą połowę nocy.

Kiedy nie powinno się wykonywać salat:

Zakazane (haram) jest wykonywać salat przed jego czasem lub po czasie. Jest to wielki grzech. Istnieją trzy zakazane czasy, kiedy tahrimen mekruh jest wykonywać salat. W tych trzech czasach zaczęte salaty fard nie zostaną zaliczone (sahih): kiedy wschodzi słońce, kiedy zachodzi i kiedy jest w samym południu. W ciągu tych trzech czasów nie wolno również wykonywać wcześniej przygotowanego salatu dżenaze, sedżdy tilawet i sedżdy sehw.

Istnieją dwa czasy, kiedy mekruh jest wykonywać tylko salaty nafile. Po wykonaniu porannego salatu (fadżr) do wschodu słońca i po wykonaniu salatu asr fard przed salatem maghrib fard.