Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1397    Rumi: 25 Teszrin-i Sani 1434    Listopad: 31
1 REBI'UL-AHIR 1440

8
GRUDZIEŃ
2018
Sobota

342. dzień roku, Zostało dni : 23
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

Mało jest bogatych, którzy wydają na to, co dobre i którzy się uratują.