Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1397    Rumi: 21 Teszrin-i Sani 1434    Listopad: 27
26 REBI'UL-EWWEL 1440

4
GRUDZIEŃ
2018
Wtorek

338. dzień roku, Zostało dni : 27
12. miesiąc, 31 dni, 49. tydzień
-

W Piekle najbardziej śmierdzące jest miejsce, gdzie znajdują się ci, którzy cudzołożyli.