Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1397    Rumi: 28 Teszrin-i Ewwel 1434    Listopad: 3
2 REBI'UL-EWWEL 1440

10
LISTOPAD
2018
Sobota

314. dzień roku, Zostało dni : 51
11. miesiąc, 30 dni, 45. tydzień
-

Zwalić górę igłą jest łatwiejsze od wyrzucenia z serca pychy.