Untitled Document

ITIKAD - Piekło (Dżehennem)

Dżehennem: Będą tam dokonywane przeróżne męki. „Kto będzie uparcie buntował się Allahu teala i Jego prorokowi, zaprzeczając przekroczy granice postawione przez Allahu teala, ten zostanie wtrącony do nieskończenie wiecznego Piekła. Dla nich są w Piekle bardzo straszne męki.” (Nisa 14)

Jak ogniem będzie ono wypełnione, tak i będą tam miejsca zwane Zemherir, w których będzie bardzo ostre zimno. Niektórzy będą męczeni najpierw wrzucaniem do ognia, a potem do zimna.

Dżehennem będzie się składało z siedmiu warstw. Pierwsza warstwa będzie najłagodniejsza. Jednak ogień jej będzie siedemdziesiąt razy silniejszy od ognia ziemskiego. Nazywa się Dżehennem. Tutaj niektórzy z muzułmanów będąc paleni zostaną oczyszczeni z grzechów. Druga warstwa Dżehennem będzie jeszcze straszniejsza. Nazywa się Sa’ir (wg Sury Nisa 55). Tutaj będą paleni ci, którzy zmienili Torę. Od tej warstwy będzie jeszcze gwałtowniejsza warstwa zwana Sekar (wg Sury Muddessir 26,27), w której będą męczeni zmieniający Ewangelię. W czwartej warstwie zwanej Dżahim (wg Sury Szuara 91-93) będą męczeni czczący słońce, gwiazdy. W piątej warstwie zwanej Hutame (wg Sury Humeze 1-7) będą męczeni czczący ogień, krowy. Do nich należą wyznawcy budda, brahma. Szósta warstwa nazywa się Lazy (wg Sury Lejl 13-15) i będą w niej męczeni ci, którzy nie posiadali żadnej religii, komuniści, masonowie. W Dżehennem siódma warstwa znajduje się najgłębiej i najstraszniejsze będą w niej dokonywane męki. Nazywa się Hawije i będą w niej paleni ci, którzy nie będąc wierzącymi zachowywali się jakby uwierzyli i ci, którzy odeszli od Islamu, stali się murted (wg Sury Karia 8-11).