Untitled Document

IBADET - Kogo nazywa się mukellef

Zdrowego umysłowo mężczyznę i kobietę, którzy weszli w wiek dojrzałości nazywa się mukellef. Mukellef ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie nakazów i zakazów Allahu teala. W Islamie nakazane zostało tym, co należą do mukellef najpierw zyskać wiarę, a następnie wykonywać akty czci. Oprócz tego powinien unikać tego, co jest zakazane (haram) i tego, co znajduje się między dozwolonym a zakazanym (mekruh).

Rozum jest siłą rozumienia. Został stworzony, aby rozróżnić to, co pożyteczne od tego, co szkodliwe. Rozum jest jak przyrząd miary. Rozróżnia lepszą spośród dwóch dobrych rzeczy oraz gorszą spośród dwóch złych. Rozumny człowiek to nie tylko ten, kto rozumie różnicę pomiędzy dobrem a złem. Rozumny człowiek, gdy zobaczy dobro, to lgnie do niego, a gdy zobaczy zło, to unika jego. Rozum jest jak oko, a Islam jak światło. Jeśli nie będzie światła, to oko nie będzie w stanie widzieć.

Wiek dojrzałości u chłopców rozpoczyna się po skończeniu dwunastego roku życia. Istnieją oznaki świadczące o wejściu przez chłopca w wiek dojrzałości. Jeśli się ich nie dostrzeże, to gdy osiągnie wiek piętnastu lat uznaje się go za dojrzałego w religii.

Wiek dojrzałości u dziewczyn zaczyna się natomiast po osiągnięciu dziewiątego roku życia. Jeśli nie zauważy się żadnej z oznak dojrzałości u dziewięcioletniej dziewczynki, to gdy osiągnie piętnaście lat uznaje się ją za dojrzałą.

IBADET - Jak wykonuje się salat piątkowy (Dżuma)

Kiedy zostanie wypowiedziany południowy ezan w piątek, to wykonuje się szesnaście rekatów salatu dżuma w następującej kolejności:

  1. Najpierw wykonuje się cztero-rekatową „pierwszą sunnę” salatu dżuma. Sunnę tą wykonuje się jak sunnę salatu południowego (zuhr). Jej intencję robi się następująco: „Zrobiłem intencję, żeby zdobyć łaskę Allaha będąc zwróconym w kierunku kyble wykonując pierwszą sunnę salatu dżuma.”
  2. Następnie w meczecie wypowiada się drugi ezan i wygłasza hutbę.
  3. Po wygłoszeniu hutby, wypowiada się ikamet i razem z dżemaatem wykonuje się dwa rekaty salatu „fard” dżuma.
  4. Po wykonaniu salatu dżuma fard wykonuje się cztero - rekatową „ostatnią sunnę.” Wykonuje się ją tak, jak pierwszą sunnę salatu południowego (zuhr).
  5. Następnie robi się intencję: „wykonania ostatniego niewykonanego południowego salatu fard, który jest dla mnie fard” i wykonuje się salat „Ahir zuhr.” Ten cztero-rekatowy salat wykonuje się tak jak fard salatu południowego (zuhr).
  6. Następnie wykonuje się dwa rekaty „sunny obowiązującego czasu.” Wykonuje się je jak salat poranny (fadżr).
  7. Później recytuje się Ajetel-kursi, mówi tesbihy i robi dua.