Untitled Document

IBADET - Komu wolno wypowiadać ezan

Ezan wolno jest wypowiadać mądremu dziecku, niewidomemu oraz nie posiadającemu wiedzy wieśniakowi, który potrafi wypowiadać ezan. Tahrimen mekruh jest wypowiadać ezan albo ikamet przez osobę w stanie dżunub, osobę bez ablucji, kobietę, grzesznika, pijanego, niemądre dziecko. Tahrimen mekruh jest również wypowiadać ezan na siedząco. W tych przypadkach należy powtórzyć. Aby ezan był sahih, muezzin musi być dojrzałym umysłowo muzułmaninem znającym czas modlitwy, a jego słowa powinny być godne zaufania, tj. musi być sprawiedliwy.

Ezan wypowiadany przez grzesznika nie jest sahih z tego powodu, iż jego słowa nie są godne zaufania w sprawie aktów czci. Z ezanu wypowiadanego przez grzesznika i przez głośnik nie wnioskuje się, że przyszedł czas. Słysząc jego ezan lub otrzymując od niego jakiś znak nie przerywa się postu.

Wysokie stopnie uzyskają ci, którzy wychwalają ezan i okazują mu szacunek oraz wchodząc na minaret wypowiadają go zgodnie z sunną nie zmieniając liter, słów i nie śpiewając (teganni).

Jednak, jeśli ezan nie jest wypowiadany zgodnie z sunną, np., kiedy zmieniane lub tłumaczone są niektóre słowa, a w niektórych momentach wypowiada się go śpiewając lub, gdy głos ezanu dochodzi z głośników (z tego względu, że pochodzący głos z głośnika nie jest głosem imama, czy muezzina. Ich głosy zmieniają się w fale elektromagnetyczne, słyszany jest głos powstały z fali elektromagnetycznych.) Wtedy to słyszący nie powtarza żadnej jego części.

Rasulullah (sallallahu alejhi we sellem) w jednym hadisie szerif powiedział: „Każdy, kto słysząc ezan będzie recytował po cichu razem z muezzinem, to za każdą literę zostanie dane mu tysiąc dobrych uczynków i wybaczone tysiąc grzechów”.