Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1396    Rumi: 27 Lipca 1434    Hyzyr: 96
27 ZIL-KA'DE 1439

9
SIERPIEŃ
2018
Czwartek

221. dzień roku, Zostało dni : 144
8. miesiąc, 31 dni, 32. tydzień
-

Ako neko pomogne svom bratu u vjeri koji je u oskudici, Allah dželle-šanuhu će poslati sedamdeset pet hiljada meleka da za njega od sabaha do akšama čine dovu. Ako je noć oni će za njega ćiniti dovu do (sljedećeg) sabaha. Za svaki njegov korak će mu biti oprošten jedan grijeh, a njegova deredža (stepen, nivo) će se puno povećati.