Untitled Document

DZISIAJ - Noc Regaib

Pierwsza noc piątkowa w miesiącu Redżeb jest nazywana Nocą Regaib. Każda noc piątkowa jest wartościowa. Te dwie wartościowe noce będąc razem stają się jeszcze wartościowsze. Allahu teala tej nocy obdarza wierzących łaskami, nagrodami. Regaib znaczy dobrodziejstwo, łaska. Wybaczy tym, którzy szanują tą noc. Tej nocy robiona modlitwa zostanie przyjęta, a takie ibadet jak: salat, post, jałmużna zostaną niezliczonymi nagrodami obdarzone.

Nie jest to noc, podczas której ożenił się ojciec naszego szanownego Proroka. Jest błędem mówić w ten sposób. Informować, że Prorok (sallallahu alejhi we sellem) uhonorował świat wcześniej niż dziewięć miesięcy jest defektem i winą.

Tej nocy nie ma szczególnego salatu. Powinno się tą noc spędzić na ibadet, mający długi w salacie powinien przynajmniej odrobić zaległy jedno dzienny salat, nie mający zaległości powinien robić salat nafile, powinno się czytać Święty Koran, modlić się, okazywać skruchę. Zyska się dużo nagrody, jeśli spędzi się dzień na poście, a nocy okaże się szacunek. Zawsze jest wielką zasługą w błogosławione noce poznawać wiedzę religijną, tj. czytać na ten temat książki uczonych sunna.