Untitled Document

ZAKAZY - Kogo się nie pozdrawia

Publicznie grzeszących nie pozdrawia się (np.: hazardzistów, pijaków). Obce kobiety też się nie pozdrawia. Jeśli obca kobieta jest w bardzo podeszłym wieku, to można ją pozdrowić. Nie ma przeszkody, żeby pozdrowić publicznie grzeszących np. gdy grają w karty w intencji przeszkodzenia im.

Niewierzącym, ateistom można dać pozdrowienie tylko wtedy, gdy ma się coś do załatwienia. Jest dozwolone pozdrowić i odebrać pozdrowienie niewierzącego, żeby go nie zasmucić. (Durr-ul-muhtar)

Nie pozdrawia się niewierzącego w celu okazania mu szacunku. Hadis szerif głosi: „Z munafykiem (i każdego rodzaju niewierzącym) rozmawiając nie mówcie: szanowny panie!” Okazanie czci niewierzącemu, tyranowi, pozdrowienie go z szacunkiem, zwracać się do niego słowami: „mój mistrzu” jest kufur (słowem, poprzez które traci się wiarę). (Berika)

W okresie panowania Islamu nie pozdrawiało się niewierzących i publicznie grzeszących. Hadisy szerif głoszą:

„Nie pozdrawiajcie żydów i chrześcijan!” (Muslim)

„Gdy chrześcijanin lub żyd pozdrowi was, to odpowiedzcie im: we alejkum!” (Buhari)

Nie jest dozwolone powiedzieć niewierzącemu: „Niech Allah obdarzy ciebie życiem.” Tak można powiedzieć w intencji modlitwy, by ten ktoś został muzułmaninem. (Berika)

Znaczy to, że jest dozwolone pozdrawiać niewierzących, gdy ma się coś do załatwienia, żeby ich nie zasmucić i z powodu tym podobnych różnych przyczyn, a także w intencji modlitwy, by zostali muzułmanami.

Sunna w pozdrawianiuPierwszeństwo w pozdrawianiu:

Stopniem wyższy i posiadający więcej majątku najpierw pozdrawia. Starszy młodszego, jadący idącego pieszo, idący stojącego, stojący siedzącego, zarządca urzędnika, nauczyciel ucznia, ojciec syna, matka córkę najpierw pozdrawia. Wchodząc do jakiegoś pomieszczenia zaś nie bierze się pod uwagę stanowisko i starszeństwo. Wchodzący pozdrawia znajdujących się w pomieszczeniu.