Untitled Document

WAŻNE DATY - Błogosławione noce

Błogosławionymi nocami nazywa się noce, którymi religia islamska obdarzyła wartością. Allahu teala z tego względu, że bardzo żałuje ludzi, niektóre noce obdarzył wartością, poinformował, że w te noce modlitwy, skrucha zostanie przyjęta. Z tych noc uczynił powód, by wierzący go bardzo czcili, modlili się i okazywali skruchę. Wartościowy czas rozpoczyna się od południowego salatu do końca tej nocy.

Powinno się przestrzegać te błogosławione noce, tzn. powinno się wykorzystać ten czas na wykonywaniu zaległych salatów, czytaniu Świętego Koranu, modleniu się, okazaniu skruchy, dawaniu jałmużny, sprawianiu radości muzułmanom, a zasługi za to prezentować umarłym. W błogosławione noce powinno się błagać Allahu teala o wybaczenie za grzechy. Myśląc o popełnionych grzechach, błędach, brakach bać się męk, które będą na końcu świata i trzęść się ze strachu na myśl o nieskończonych cierpieniach w piekle.

Oto błogosławione noce:

  1. Noc Kadir: noc znajdująca się w miesiącu Ramadan. Wg Imama Azam Ebu Hanife rahmetullahi alejh przypada najczęściej na 27. noc.
  2. Noc Święta Fitr (Ramadan): noc pomiędzy ostatnim dniem Ramadan a pierwszym dniem święta.
  3. Noc Arefe: noc pomiędzy dniem Arefe a pierwszym dniem Święta Ofiar. Arefe jest 9. dniem miesiąca Zilhidżdże. Inne dnie nie nazywa się Arefe!
  4. Noce podczas Święta Ofiar: noce następujące po 1, 2 i 3. dniu Święta Ofiar. Te trzy dni nazywa się „Ejjam-y nahr.”
  5. Noc Mewlid: noc pomiędzy 11 a 12 dniem miesiąca Rebiul – ewwel. Jest to noc, której urodził się nasz szanowny Prorok.
  6. Noc Berat: 15. noc miesiąca Szaban.
  7. Noc Miracz: 27. noc miesiąca Redżeb.
  8. Noc Regaib: noc w pierwszy piątek w miesiącu Redżeb.
  9. Noc Muharrem: 1. noc miesiąca Muharrem, nowy rok kameri muzułmanów.
  10. Noc Aszure: 10. noc miesiąca Muharrem.

Oprócz nich pozostałe noce Święta Fitr, pierwsze dziesięć noc w miesiącu Zilhidżdże i Muharrem, w ciągu tygodnia każdy piątek i poniedziałek należą też do błogosławionych. Powyżej spośród wymienionych dziesięciu 5, 6,7, i 8 nazywa się też nocami Kandil.