Untitled Document

W TYM MIESIĄCU - Zalety miesiąca Zilhidżdże

Miesiąc, w który jest Święto Ofiar, nazywa się Zilhidżdże. Święte hadisy mówią:

„W tym, co zesłał Wielki Allah, nie ma nic cenniejszego od wykonanych w ciągu pierwszych dziesięciu dni dobrych czynów. W tych dniach wypowiadajcie dużo tespih (tj.Subhanallah), tahmid (tj.Elahmdulillah) i tekbir (tj.Allahu ekber) !” (Taberani)

„Wielki Allah wśród ibadet (czynów, którymi się Jego czci) lubi jeszcze bardziej te, które są wykonywane w ciągu pierwszych dziesięciu dni miesiąca Zilhidżdże. W tych dniach dokonany jednodniowy post zyskuje zasługę jednorocznego postu nafile (post, który nie jest obowiązkiem). Dokonana modlitwa (salat) w nocy jest jak modlitwa dokonana w Nocy Kadr. W tych dniach wypowiadajcie dużo tespih, tehlil i tekbir!”

„W pierwszych dniach miesiąca Zilhidżdże dokonany post jest równoważny rocznemu postowi, przestrzegana noc jest równoważna przestrzeganiu Nocy Kadr.” (Ibni Madże)

„Każdemu dobremu czynowi dokonanemu w ciągu pierwszych dziesięciu dni miesiąca Zilhidżdże dane zostanie 700 razy więcej zasług.” (Bejheki)

„Każdy z tych dni jest równy zaletom innych 1 000 dni, zaś Arefe (9.dzień) 10 000 dni.” (Bejheki)

„Poszczący przez 9 pierwszych dni w miesiącu Zilhidżdże zyskuje za każdy dzień taką samą zasługę, jaką zyskuje się za uwolnienie 100 niewolników albo za ofiarowanie walczącym na drodze Allaha bojownikom 100 koni, albo wysłanie do Kaaby w ofierze 100 wielbłądów.” (R.Nasihin)

„Szkoda ludzi, którzy są pozbawieni dóbr tych 10 dni! Szczególnie 9.dzień powinno się spędzić na poście! W nim jest tak dużo dóbr, że wyliczając je nie skończą się.” (T.Gafilin)

„Tym, którzy poszczą przez pierwsze 9 dni, Wielki Allaha daje za każdy dzień zasługą, jaką zyskuje się za poszczenie przez cały rok.” (Ebul Berekat)

Szanowny Ebudderda powiedział:

„Z tego względu, że Muhammed alejhisselam głosił, Szkoda ludzi, którzy są pozbawieni dobra i urodzaju tych 10 dni! powinno się w miesiącu Zilhidżdże przez pierwsze 9 dni pościć, dawać dużo jałmużny, dużo modlić i okazywać skruchę! Poszczącym przez pierwsze 9 dni życie staje się urodzajne, majątek wzrasta, dzieci i rodzina są chronione od nieszczęść, grzechy zostają wybaczone, za dobre uczynki dostają wielokrotne wynagrodzenie, umierając łatwo wyzioną ducha, ich groby zostaną oświetlone, na rozgrzeszeniu ich zasługi przeważą i zyskają wysoki stopień w Raju.”