Untitled Document

NASZA RELIGIA - Wiara niewierzącego i miłosierdzie Allaha

Ateista znaczy niewierzący. Niewierzący, który uwierzył, zyska nagrodę za wcześniej dokonane dobre uczynki. Hakim bin Hazam, gdy przyjął Islam, to spytał się szanownego Proroka, co się stało z jego wcześniejszymi dobrymi uczynkami. Prorok Muhammed (sallallahu alejhi we sellem) powiedział: „Ze względu na twoje wcześniejsze dobre uczynki, które zostały przyjęte, zostałeś muzułmaninem.” (Buhari)

Niewierzącego, który uwierzył, zrobione wcześniej dobre uczynki, jak nie idą na marne, tak i wszystkie wcześniejsze grzechy zostają mu wybaczone, a nawet zostają zamienione na nagrody za dobre uczynki. W Świętym Koranie w Surze Furkan 70 głoszone jest: „Allahu teala niewierzącemu, który okazał skruchę, przyjął wiarę i dokonuje prawidłowe czyny, grzechy wybaczy, a nawet zamieni je na nagrody za dobre uczynki. Allahu teala jest bardzo wybaczający i miłosierny.” „Hadika” informuje, że ten ajet został zesłany ze względu na Hz. Wahszi. W komentarzu „Medarik” okazać skruchę znaczy: okazać skruchę z bałwochwalstwa, z nie uwierzenia. Okazanie skruchy ma bardzo duże znaczenie. W Świętym Koranie w Surze Zumer 53 jest głoszone: „Ej, posiadający dużo grzechów, nie trać nadziei na miłosierdzie Allaha! Allah wszystkie grzechy wybaczy. On jest nieskończenie przebaczającym i miłosiernym.”

„Kto dokona zła, ten siebie samego ciemięży, później jak zapragnie przebaczenia, to znajdzie bardzo wybaczającego i bardzo miłosiernego Allaha.” (Nisa 110)

„Ej, wierzący, by zyskać ratunek, okażcie skruchę Allahowi.” (Tahrim 8)

Święte Hadisy głoszą:

„Jeśli ma się dużo grzechów, a nawet jeśli sięgają one do nieba, to Allahu teala przyjmie waszą skruchę.” (Ibni Madże)

„Dokonujący skruchy jest tak, jak ten, kto nie dokonał żadnych grzechów.” (Ibni Madże)

Jak niewierzącego grzechy zamieni w nagrody za dobre uczynki, tak i też muzułmanina.

„Wspominającemu Allaha w celu zyskania aprobaty boskiej grzechy zostaną zamienione na nagrody za dobre uczynki.” (I. Ahmed)

„W miesiącu Redżeb 9 dni poszczącemu grzechy zostaną zamienione na nagrody za dobre uczynki.” (Gunje)

W celu zyskania aprobaty Allaha zrobione dobre uczynki, dany zekat i jałmużna według szczerości zostaną wynagrodzone za jeden dziesięć, siedemset, a nawet jeszcze więcej. W Świętym Koranie na ten temat jest głoszone:

„Stan wydającego swój majątek na drodze Allaha jest taki, jak u każdego kłosa, w którym znajduje się sto nasion siedmio kłosowych. Allah temu, komu zechce jeszcze więcej da.” (Bekara 260)

„Allah (ukarze sprawiedliwie za zło) nawet odrobinę nie dokona niesprawiedliwości, za odrobinę dobra podwyższy nagrody wiele razy i oprócz tego obdarzy wielkim wynagrodzeniem.” (Nisa 40)

„Robiącemu jeden dobry uczynek dziesięciokrotnie wynagrodzi, zaś zło tylko taką samą ilością ukarze, nikomu nie zrobi niesprawiedliwości.” (Enam 160)

„Za każdy dobry uczynek zostanie zapisane od dziesięciu do siedemset nagród, zaś każde zło zostanie zapisane jeden raz. Jeśli Allah jemu wybaczy, to w ogóle nie zostanie zapisane.” (Buhari, Muslim)