Untitled Document

Hidżri Szemsi: 1396    Rumi: 26 Luty 1433    Listopad: 124
23 DŻEMAZIL-AHIR 1439

11
MARZEC
2018
Niedziela

70. dzień roku, Zostało dni : 295
3. miesiąc, 31 dni, 10. tydzień
Dzień wydłuża się o 2 minuta - Zegar Ezan przestawia się o1 minut do tyłu.

Lekarstwem chronienia majątku od szkód jest dawanie zekat.