Untitled Document

NASZA RELIGIA - W religii nie ma osobistego poglądu

W religii nie ma miejsca na osobiste poglądy. W religii bazą są przekazy. Islam jest religią zdrowego rozsądku opartą na przekazach. Zdrowy rozsądek to rozum nie popełniający błędu. U kogoś wg jego rozumu może być coś nieprawidłowego, a u tego, kto ma zdrowy rozsądek może być prawidłowe. Gdyby religia była wg rozumu, to byłoby tyle religii, ile jest ludzi. W Islamie jest wiele spraw, które pojąć rozumem jest niemożliwe. Jednak nie ma w nim nic, co nie byłoby niezgodne ze zdrowym rozsądkiem.

Niektórzy mówią, że Islam już powinien się zmienić wg potrzeb ludzi, że technika dokonała postępów i powinno się przyjąć cywilizację europejską, kobiety powinny posiadać więcej wolności.

Imam Rabbani (rahmetullahi alejh) głosił:

„Występują tacy, co mówią, że poprzez dokonanie zmian, poprawienie religii religia zostanie uzupełniona. Gdy tymczasem religia nie ma braków. W Świętym Koranie głoszone jest: „Dzisiaj dla was religię zakończyłem, będące nad wami dary uzupełniłem, dając wam jako religię Islam jestem zadowolony.” Uważać, że religia ma braki, starać się ją uzupełnić (robić reformy) jest zaprzeczeniem temu wersetowi.” (Mektubat 260)

Ludzie nie doprowadzili do powstania religii, by mogli ją zmienić. Ludzie nie są w stanie ustalić, jak powinna się ubierać kobieta. Wierzący w Allahu teala powinien wierzyć tak, jak On powiedział i jeśli będzie podporządkowany, to zyska jeszcze większe dary. Powinien powiedzieć, że jeśli wszystko nie robi, to jednak we wszystko wierzy, przyjął to i podoba mu się. Inaczej przyzwyczaić się do grzeszenia i mówić, że w tym wieku, jak może być to grzechem, jest nie uwierzeniem Allahu teala.

W ten sposób się wypowiadający nie wierzą w Allahu teala, gdyby wierzyli, to tak by nie mówili. Czyżby Allahu teala wszystko nie wiedział, nie wiedział o dzisiejszych społeczeństwach? W Islamie reforma oznacza, że nie wierzy się Allahu teala, albo traktuje się Allahu teala jako proste stworzenie, które tej pracy dobrze nie wykonało.

Zmieniać religię, bo ma taką potrzebę społeczeństwo, jest burzeniem religii. Szanowny Prorok głosił: „Uczeni są moimi spadkobiercami.” (Tirmizi)